Hankkeet ja projektit

OSAKO on vuosittain mukana erilaisissa hankkeissa ja projekteissa, jotka liittyvät esimerkiksi opiskeluun, koulutukseen, kestävään kehitykseen ja hyvinvointiin. Hankkeet ja projektit ovat iso osa opiskelijakunnan toimintaa, mutta valitettavasti niiden eteen tehtävä työ tehdään usein ns. kulissien takana, jolloin se jää näkymättömäksi. Siksi olemme koonneet tälle sivulle lisätietoja niistä projekteista ja hankkeista, joissa OSAKO on mukana.

  • 2021
    • MOOD-hyvinvointihanke
  • 2020
    • Opiskelijat osallisina terveyden edistämisessä – OTE -projekti
    • JOKA - Jatkuvan oppimisen ja kansainvälistymisen luomat haasteet yhteisöllisyydelle ammattikorkeakouluissa
    • OTE − Opiskelijat työllistymistä edistävien toimintatapojen kehittäjiksi ammattikorkeakoulujen henkilöstön rinnalle

Vuoden 2022 hankkeet ja projektit.

MOOD-hyvinvointihanke

Aikataulu:

2021

Hankkeessa / projektissa mukana:

OSAKO

Kuvaus:

MOOD on opiskelijakunta OSAKOn hyvinvointihanke Oamkin opiskelijoille. MOODin tavoitteena on saada koulusta kannatteleva yhteisö, jossa jokaisella on hyvä olla.

 

Lisätietoja:

osakomood.fi

Vuoden 2020 hankkeet ja projektit.

Opiskelijat osallisina terveyden edistämisessä – OTE -projekti

Aikataulu:

2019-2020

Hankkeessa / projektissa mukana:

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK, ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat

Kuvaus:

OSAKO on mukana SAMOKin OTE-projektissa (Opiskelijat osallisina terveyden edistämisessä, jonka tehtävänä on valmistaa opiskelijakuntia Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n AMK-laajennukseen ennen sen voimaantuloa vuonna 2021. Projektin tavoitteena on kehittää opiskelijaedustajatoimintaa ja lisätä opiskelijoiden osallisuutta korkeakouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n palvelut laajenevat vuodesta 2021 alkaen kattamaan yliopisto-opiskelijoiden lisäksi myös ammattikorkeakouluopiskelijat. Tämä tarkoittaa myös sitä, että ammattikorkeakoulujen opiskelijat osallistuvat jatkossa aiempaa laajemmin opiskeluterveydenhuollon järjestämiseen ja kehittämiseen sekä koko korkeakouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen. Jatkossa ammattikorkeakouluopiskelijoiden edustajia nimettäisiin esimerkiksi erilaisiin YTHS:n toimielimiin aina paikallisista terveystyöryhmistä ja johtoryhmistä valtakunnalliselle tasolle saakka, koko säätiön ylintä päätäntävaltaa käyttävään YTHS:n valtuuskuntaan.

Jotta opiskelijaedustajat voivat suoriutua uusista tehtävistään, on opiskelijoita koulutettava ennen vuotta 2021 esimerkiksi opiskeluterveydenhuoltoon ja opiskelijan terveyden edistämiseen liittyvistä kysymyksistä, terveyden edistämisestä korkeakouluyhteisössä sekä opiskelijaedustajana toimimisesta YTHS:ssä. Kaikkien opiskelijakuntien yhteisellä koulutuksella varmistetaan, että kaikilla toimijoilla on yhteneväiset tiedot ja toimintatavat koko maassa.

Lisätietoja:

Linda Holma

OSAKOn viestinnän ja kansainvälisten asioiden asiantuntija

linda.holma@osakoweb.fi

+358 50 317 4935

JOKA - Jatkuvan oppimisen ja kansainvälistymisen luomat haasteet yhteisöllisyydelle ammattikorkeakouluissa

Hankkeessa / projektissa mukana:

Järjestämässä: Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry / Osallistuu: Opiskelijakuntien luottamustoimijoita ja henkilöstöä sekä ammattikorkeakoulujen palvelu- ja opiskelijatoiminnasta vastaavaa henkilöstöä

Kuvaus:

OSAKO osallistuu SAMOKin ja Arenen järjestämään JOKA-projektiin (jatkuvan oppimisen ja kansainvälistymisen luomat haasteet yhteisöllisyydelle ammattikorkeakouluissa), jonka tavoitteena on tuoda eri opiskelijaryhmiä paremmin osaksi korkeakouluyhteisöä kunkin ryhmän erilaiset tarpeet ja elämäntilanteet huomioiden.

Kohderyhmänä on erityisesti opiskelijoita, jotka eivät mahdu perinteiseen nuoren opiskelijan muottiin, ja jotka kiinnittyvät näitä heikommin osaksi korkeakouluyhteisöä. Tällaisiin ryhmiin kuuluvat esimerkiksi kansainväliset tutkinto-opiskelijat sekä jatkuvat oppimisen piirissä olevat opiskelijat. Parempi kiinnittyminen korkeakouluyhteisöön nopeuttaa opintoja ja valmistumista, sekä auttaa kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita kiinnittymään suomalaiseen yhteiskuntaan.

Projektin aikana järjestetään työseminaareja, joissa kehitetään uusia toimintatapoja kohdeopiskelijaryhmien tarpeiden tunnistamiseksi ja niihin vastaamiseksi ammattikorkeakouluissa. Seminaareissa on mukana ammattikorkeakoulujen ja opiskelijakuntien edustajia.

OTE − Opiskelijat työllistymistä edistävien toimintatapojen kehittäjiksi ammattikorkeakoulujen henkilöstön rinnalle

Aikataulu:

2019–2021

Hankkeessa / projektissa mukana:

Hankkeen päätoteuttaja on Turun ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina hankkeessa ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu.

Kuvaus:

OTE-hankkeen (2019–2021) tavoitteena on edistää opiskelijoiden työllistymistä opiskelijakuntien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat muun muassa monikanavaiseen työnhakuun liittyvät työhakuklinikat, yrittäjyyden tukeminen osuuskuntatoiminnan avulla ja työelämätaitojen osaamismerkittäminen. Kaikki toiminta tapahtuu yhteiskehittämällä eli opiskelijat ovat itse mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa hankkeen työllistymistä edistäviä toimenpiteitä.

 

Yhteistyössä

Ihanaa olla osakolainen!