20.2.2020

Kela hyväksyi YTHS:n palveluverkon vuodelle 2021

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS ja Kansaneläkelaitos Kela allekirjoittivat viime viikolla sopimuksen korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta. Samalla hyväksyttiin vuoden 2021 alussa voimaan astuva palveluverkko.

Huomaathan, että uusi laki korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta ja blogissa mainitut muutokset astuvat voimaan vasta 1.1.2021. Ensi vuoden alkuun asti amk-opiskelijat ovat tuttuun tapaan kunnan järjestämän opiskeluterveydenhuollon piirissä.

Viime viikolla hyväksytystä palveluverkosta käy ilmi ne paikat, joissa YTHS:n palveluita tullaan toteuttamaan, kun palvelut laajenevat AMK-opiskelijoille 1.1.2021. Uuden palveluverkon rakentamisessa avainsanana on ollut yhdenvertaisuus, ja palvelut on haluttu pitää kaikkien YTHS:n asiakkaiden saatavissa ja saavutettavissa. Lakimuutoksen myötä myös nykyiset maksukäytännöt muuttuvat.

YTHS:n toimipisteiden määrä kasvaa

Uusi palveluverkko on muodostettu tiettyjen reunaehtojen pohjalta:

– YTHS tuottaa palvelun itse, jos paikkakunnalla on vähintään 2000 opiskelijaa

– Jos paikkakunnalla on vähintään 4000 opiskelijaa, YTHS tuottaa myös suunterveyden palvelut

– Matkustusaika palvelupisteeseen saa olla julkisilla enintään 45 minuuttia ja liikennevälineen vuoron tulee kulkea vähintään tunnin välein

– Yhdensuuntaisen matkan hinta saa olla noin 7 euroa

Suunterveyden suhteen kriteerit ovat hiukan väljemmät, sillä niitä palveluita käytetään vähemmän: yhdensuuntainen matka saa olla enintään tunnin mittainen ja maksaa 10 euroa, ja liikenneyhteyden tulee kulkea vähintään kerran kahdessa tunnissa.

Näiden kriteerien perusteella YTHS:n palveluita tullaan tarjoamaan 52 paikkakunnalla (nykyisellään 18). Omien palvelupisteiden määrä kasvaa 12 pisteestä 21 pisteeseen. Pienemmillä paikoilla palvelut järjestetään yhteistyökumppaneiden avulla.

Yhdenvertaiset palvelut

1.1.2021 alkaen sekä yliopisto- että amk-opiskelijat tulevat olemaan yhdenvertaisesti palveluiden piirissä riippumatta opiskelupaikkakunnasta tai siitä, asioidaanko YTHS:n omassa pisteessä vai yhteistyökumppanin luona. Noin 95 % opiskelijoista asioi YTHS:n omissa palvelupisteissä ja loput n. 5 % yhteistyökumppanien pisteissä.

YTHS:n omat toimipisteet tulevat olemaan vapaasti opiskelijoiden käytössä, mutta yhteistyökumppaneiden toimipisteissä saavat asioida vain kyseisellä paikkakunnalla opiskelevat. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että toisella paikkakunnalla harjoitteluaan suorittavat opiskelijat voivat (2021 alkaen) hyödyntää kyseisen paikkakunnan YTHS-toimipistettä, mikäli sieltä sellainen löytyy. Oulussa YTHS:n palvelut säilyvät nykyisessä palvelupisteessä Linnanmaalla. Tiloja myös remontoidaan tämän vuoden aikana tulevaa laajenemista varten.

Maksukäytännöt muuttuvat

Aikaisemmin YTHS-maksun perimisestä ovat huolehtineet ylioppilaskunnat. Muutoksen myötä opiskelija maksaa veroluontoisen ja pakollisen terveydenhoitomaksun Kelalle kahdesti lukuvuodessa. Maksu määräytyy valtioneuvoston asetuksen perusteella. Kuten aikaisemmassa blogissa kerroimme, opiskelijoiden maksama osuus kustannuksista on vain 23 % ja loput 77 % maksaa valtio. Tarkempi summa vahvistetaan vuosittain, mutta arvio koko vuoden 2021 maksusta liikkuu 70-80 € välillä.

Tällä hetkellä YTHS myös perii erillisiä käyntimaksuja tietyistä palveluista sekä peruuttamattomista ajoista. Muutoksen astuessa voimaan käyntimaksut poistuvat, ja YTHS perii erillisiä maksuja vain perumatta jääneistä ajoista.

Kertauksena: kuka kuuluu palveluiden piiriin?

Muutosten astuessa voimaan 1.1.2021 YTHS:n palveluiden piiriin kuuluvat kaikki tutkintoa suorittavat korkeakouluopiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi lukukaudelle:

– yliopisto-opiskelijat, alempi ja ylempi tutkinto (myös kansainväliset tutkinto-opiskelijat)

– ammattikorkeakouluopiskelijat, amk ja ylempi amk-tutkinto (myös kansainväliset tutkinto-opiskelijat)

– poliisiammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulututkinto

– maanpuolustuskorkeakoulun siviiliopiskelijat

Palveluiden piiriin eivät puolestaan kuulu kansainväliset vaihto-opiskelijat, täydennyskouluttautuvat, jatko-opiskelijat, tilauskoulutusopiskelijat tai avoimen yliopiston/ammattikorkeakoulun opiskelijat.

***

YTHS-uudistuksen etenemisestä tiedotetaan näillä sivuilla: https://www.yths.fi/yths/yths-2021/. OSAKO jatkaa uudistuksen seuraamista ja siitä tiedottamista. Järjestämme myös yhdessä OYY:n kanssa YTHS-aiheisen infotilaisuuden maaliskuussa 2020. Lisätietoja tapahtumasta myöhemmin.

Askarruttaako YTHS? Onko sinulla kysyttävää muutoksista? Laita viestiä hallituksen varapuheenjohtajalle Sami Luukelalle sami.luukela@osakoweb.fi!

Yhteistyössä

Ihanaa olla osakolainen!