29.3.2021

Mikä ihmeen opiskelijakunta?

Viime aikoina on jälleen noussut keskusteluun opiskelijakunnan jäsenyyden merkitys ja se, mitä opiskelijakunta todellisuudessa tekee. Käynnistämme tällä viikolla koko kevään ajan jatkuvan kampanjan, jolla pyrimme tuomaan esiin kaikkea sitä, mitä opiskelijakunta tekee.

Opiskelijakunnan toiminta perustuu ammattikorkeakoululakiin. Ammattikorkeakoululain 41 § velvoittaa, että ammattikorkeakoulussa on opiskelijakunta, johon voivat kuulua tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat. Lain mukaan opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään. Opiskelijakunnan tehtävänä on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.

Opiskelijoiden ääni

Opiskelijakunta OSAKO toimii opiskelijoiden äänenä useassa koulun sisäisessä työryhmässä. Opiskelijakunnan edustajia on mukana muun muassa koulutuksen johtoryhmässä, koulutustoimikunnissa sekä opiskeluhyvinvointiryhmissä. Lisäksi opiskelijakunnan hallitus tapaa koulun operatiivista johtoa kerran kuussa. Kaikissa tapaamisissa opiskelijakunta pyrkii tuomaan esiin opiskelijoiden ajankohtaiset kuulumiset sekä opiskelijoiden näkemyksen käsiteltäviin asioihin.

OSAKO ottaa myös kantaa ajankohtaisiin, opiskelijoita koskeviin asioihin. Esimerkkinä esiin voisi nostaa alkuvuodesta yhdessä opiskelijajärjestöjen kanssa tehdyn kannanoton opetuksen laadusta ja toteutuksesta, joka aloitti laajan keskustelun aiheesta myös valtakunnan medioissa.

Opiskelijaedut

OSAKO hankkii jatkuvasti itsenäisesti ja Slice.fi -yrityksen kanssa opiskelijaetuja opiskelijakunnan jäsenkortille. Fyysisen opiskelijakortin lisäksi opiskelijakunnan jäsenet saavat käyttöönsä Pivon digitaalisen opiskelijakortin, jossa on myös valtavasti vain opiskelijakunnan jäsenille suunnattuja etuja. Selvitämme mahdollisuutta saamaan Pivon toimimaan myös Oulun opiskelijaravintoloiden itsepalvelukassoilla tunnistautumiseen ja maksamiseen. Tämä on jo käytössä muun muassa Tampereella ja Jyväskylässä.

Huomaathan myös, että opiskelijakortin ja siihen liimattavan, uudelle lukuvuodelle ostetun jäsenyyden todistavan tarran voit saada myös postitettuna kotiin.

Opiskelijoiden hyvinvointi

OSAKO huolehtii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnista. Pandemia-aikana olemme tehneet kaksi kyselyä etäopiskeluajasta ja sen vaikutuksista opiskelijoiden hyvinvointiin. Opiskelijakunta on viestinyt kyselyiden tuloksista ammattikorkeakoulun johdolle, opiskeluhyvinvoinnista vastaavalle henkilöstölle sekä YTHS:lle. Tänä keväänä opiskelijakunta käynnistää opiskelijoiden hyvinvointiin ja henkiseen jaksamiseen keskittyvän hankkeen, jonka rahoitus on saatu opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Opiskelijakunta tekee aktiivisesti yhteistyötä kampusopojen ja opintopsykologien kanssa sekä osallistuu kampusten opiskeluhyvinvointiryhmien toimintaan. Lisäksi opiskelijakunnan edustaja on mukana YTHS:n terveystyöryhmässä sekä YTHS:n pohjoisen alueen johtokunnassa.

Opiskelijakunta koordinoi häirintäyhdyshenkilötoimintaa Oulun ammattikorkeakoulussa ja auttaa uusien häirintäyhdyshenkilöiden kouluttamisessa. OSAKOn häirintäyhdyshenkilöt tarjoavat apua, tukea ja neuvoja opiskelijoille, jotka ovat kokeneet häirintää tai haluavat puhua itseensä tai muihin kohdistuneesta asiattomasta käytöksestä. Tavoitat häirintäyhdyshenkilöt myös sähköpostilla hairinta@osakoweb.fi.

Tuutorointi

Opiskelijakunta OSAKO hoitaa tuutoroinnin Oulun ammattikorkeakoulussa. Opiskelijakunta valitsee yhdessä opiskelijajärjestöjen tuutorivastaavien kanssa uudet tuutorit, jonka jälkeen opiskelijakunta kouluttaa heidät. Lukuvuoden aikana opiskelijakunta ohjaa ja opastaa tuutoreita ja järjestää tuutoreille tapaamisia. OSAKO kokoaa yhteen myös opiskelijajärjestöjen tuutorivastaavat. Lisäksi opiskelijakunnan tuutorivastaava hoitaa tuutoreille opintopisteet tuutoroinnista.

Vuoden 2021 tuutorihaku on juuri päättynyt ja uudet tuutorit koulutetaan huhtikuun aikana.

Opiskelijajärjestöt

OSAKO tukee rahallisesti Oamkissa toimivia opiskelijajärjestöjä (Luva ry, Kultti ry, OTE ry, OSASTO ry ja OUTO ry). Opiskelijakunta kouluttaa opiskelijajärjestöjen hallituksia ja kokoaa yhteen opiskelijajärjestöjen eri alueista vastaavia hallituksen jäseniä säännöllisiin tapaamisiin. OSAKO esimerkiksi järjestää kuukausittaiset tapaamiset tapahtumista, tuutoroinnista, sosiaali- ja koulutuspoliitiikasta sekä kansainvälisyydestä vastaaville hallitusten jäsenille. Lisäksi opiskelijajärjestöjen puheenjohtajille pidetään tapaamiset kaksi kertaa lukukaudessa. Tarvittaessa OSAKO myös tukee ja tarjoaa apua opiskelijajärjestöille. Lisäksi opiskelijakunta hoitaa opintopisteet opiskelijajärjestöjen hallitusten jäsenille.

Tapahtumat

Opiskelijakunta järjestää, erityisesti normaaliaikana, useita tapahtumia opiskelijoille. Suurten tapahtumien, kuten lukuvuoden avajaistapahtuman, Tour d’Oulu -rastisuunnistuksen ja Osakoween-tapahtuman, lisäksi opiskelijakunta järjestää perheellisille opiskelijoille suunnattuja tapahtumia sekä kansainvälisiä illanviettoja ja päiväretkiä esimerkiksi Hailuotoon yhdessä ESN Oulun kanssa.

Poikkeusaikana opiskelijakunta on pyrkinyt järjestämään tapahtumia ja tempauksia etänä. Esimerkiksi vuoden 2020 vapun rastisuunnistus järjestettiin etänä ja kestävän kehityksen viikon aikana OSAKO käynnisti teemaan liittyvän somehaasteen. Viime torstaina OSAKO järjesti yhdessä OUTO ry:n ja Arkko ry:n kanssa haalaribileet etänä.

Tilanteen salliessa opiskelijakunta järjestää lukuvuoden avajaistapahtuman yhdessä Oulun yliopiston ylioppilaskunta OYY:n kanssa syksyllä 2021.

Kunnallinen ja valtakunnallinen vaikuttaminen

OSAKO vaikuttaa opiskelijoiden etuihin ja hyvinvointiin sekä kunnallisesti että valtakunnallisesti. Ennen vuoden 2021 kuntavaaleja OSAKO on yhdessä Oulun yliopiston ylioppilaskunta OYY:n kanssa luonut kuntapoliittisen ohjelman, jota on kevään aikana esitelty puolueille. Voit tutustua OSAKOn ja OYYn kunnallispoliittiseen ohjelmaan tästä. OSAKO ylläpitää keskustelua opiskelijamyönteisten päätösten puolesta tapaamalla kuntavaaliehdokkaita ja kansanedustajia.

Valtakunnallista vaikuttamista OSAKO tekee kattojärjestömme Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n kautta. Valtakunnallisia edunvalvonnan onnistumisia ovat olleet muun muassa YTHS:n laajentuminen ammattikorkeakouluopiskelijoille ja opiskelijajäsenen saaminen ammattikorkeakoulujen osakeyhtiöiden hallituksiin. Tällä hetkellä Oamk oy:n hallitukseen haetaan opiskelijajäsentä.

Kansainvälisyys

OSAKO edistää kansainvälisyyttä ammattikorkeakoulussamme yhdessä Oamkin henkilöstön kanssa, kuten auttamalla Oamkia liikkuvuusmarkkinoinnissa. OSAKO kouluttaa myös kansainvälisyystuutorit ja järjestää kansainvälisiä tapahtumia, erityisesti yhdessä ESN Oulun kanssa.

OSAKO edistää kansainvälisyyttä jakamalla Going Abroad -apurahaa kansainvälistä vaihtoa varten. Palaaville opiskelijoille on Paluuorientaatio, jossa käydään läpi kokemuksia vaihto-opiskelusta. OSAKO myös koordinoi kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden ja paikallisten perheiden ystäväperhetoimintaa.

Työllistymisen edistäminen

OSAKO pyrkii omalta osaltaan edistämään opiskelijoiden työllistymistä ja on ollut vuosien mittaan mukana useissa työllistymistä edistävissä hankkeissa. Tällä hetkellä käynnissä on viiden ammattikorkeakoulun yhteinen OTE − Opiskelijat työllistymistä edistävien toimintatapojen kehittäjiksi ammattikorkeakoulujen henkilöstön rinnalle -hanke, jonka puitteissa opiskelijakunta kehittää opiskelijoiden työllistymistä edistävää toimintaansa.

OSAKO on myös mukana järjestämässä kansainvälisille opiskelijoille suunnattua työelämätapahtuma Löylyä yhdessä OYY:n ja BusinessOulun kanssa.

Viestintä

OSAKOn toiminnan tärkeimpiä arvoja on avoimuus ja OSAKO toteuttaa sitä viestinnän kautta. OSAKO viestii kaikista aiemmin mainituista jatkuvasti jäsenistölleen, koulun henkilöstölle sekä ulkopuolisille toimijoille. Myös viestinnässä OSAKO tekee yhteistyötä useiden sidosryhmien kanssa ja viestii myös sidosryhmien ajankohtaisista asioista jäsenilleen.

OSAKO tiedottaa opiskelijoille sekä koulun henkilöstölle opiskelijoihin vaikuttavista ajankohtaisista asioista. OSAKO on esimerkiksi julkaissut useamman tekstin YTHS-uudistuksen etenemisestä. Lähes kaikki viestintä tapahtuu suomeksi ja englanniksi. Jäsenilleen opiskelijakunta viestii sosiaalisen median, kuukausittaisen uutiskirjeen sekä opiskelijaintra Oivan kautta.

Lisäksi OSAKO ylläpitää, suunnittelee ja toteuttaa verkosto- ja sidosryhmälähtöisiä kampanjoita. Tällä hetkellä on meneillään OSAKOn ja Oamkin yhteinen Pidetään yhtä -kampanja ja siinä OSAKOlla on keskeinen rooli viestintämateriaalien tuottamisessa ja opiskelijoiden äänen tuomisesta esiin työryhmissä.

Yhteistyössä

Ihanaa olla osakolainen!