13.7.2020

Mitä uuden opiskelijan kannattaa tietää opintotuesta?

Tässä blogissa käymme läpi tyypillisimmät opiskelijan etuudet, miten niitä haetaan, sekä millaisia asioita opintotuen suhteen tulee yleensäkin ottaa huomioon.

Opintotuen tarkoitus on turvata opiskelijan toimeentulo opintojen ajan. Opintotuki koostuu opintorahasta sekä opintolainan valtiontakauksesta, jonka lisäksi opiskelija voi olla oikeutettu yleiseen asumistukeen. Kela myös tukee opiskelijoiden ruokailua ateriatuen muodossa.

Tästä blogista selviää:

Mikä, paljonko voi saada ja miten hakea:

Opintoraha
Opintolainan valtiontakaus
Yleinen asumistuki
Kelan ateriatuki


Huomioitavaa opintotuessa:
Enimmäistukiaika
Opintojen riittävä edistyminen
Tulojen vaikutus tukiin
Muutoksista ilmoittaminen


Hyödyllisiä linkkejä

Opintoraha

Mikä

Opintotuki koostuu opintorahasta sekä opintolainan valtiontakauksesta. 17 vuotta täyttänyt opiskelija voi saada opintorahaa. Opintoraha maksetaan kuukauden 1. päivä tai sitä seuraavana pankkipäivänä. Siihen tehdään vuosittain indeksitarkastus 1.8. alkaen automaattisesti.  Opintorahasta tulee maksaa vero, jos sen lisäksi on muita tuloja.

Paljonko

Korkeakouluopiskelijan opintorahan määrään vaikuttavat opiskelijan ikä, mahdolliset lapset ja huollettavat, avioliitto sekä se, asuuko itsenäisesti vai vanhemman luona. Vanhempien tulot voivat ainoastaan suurentaa opintorahan määrää. Seuraavasta taulukosta näet opintorahan määrän bruttona 1.8.2020 alkaen. Tyypillisesti itsenäisesti asuva opiskelija saa 252,76 € opintorahaa kuukaudessa.

Saat opintorahaan huoltajakorotuksen, jos olet alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja. Huoltajakorotuksen määrä on 100,99 euroa kuukaudessa 1.8.2020 alkaen. Lasten lukumäärä tai se, kenen luona lapset asuvat, ei vaikuta huoltajakorotukseen. Korotusta ei haeta, vaan Kela myöntää sen automaattisesti muun opintorahan päälle, kun väestöjärjestelmässä on tieto huoltajuudesta.

Voit arvioida opintotuen määrää Kelan laskurilla:

Miten haen

Voit hakea opintotukea, kun olet ottanut opiskelupaikkasi vastaan. Tukea kannattaakin hakea heti, kun olet vastaanottanut opiskelupaikan, sillä voit saada opintotukea aikaisintaan alkaen siitä kuusta, kun hakemuksesi on saapunut Kelaan. Opintotuki kannattaa hakea kerralla koko opiskeluajalle.

Opintorahan hakeminen tapahtuu helpoiten verkossa Kelan asiointipalvelussa. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, ja täytä hakemus siellä. Tarvittavat liitteet voi joko skannata, tai niistä voi ottaa kuvat helposti älypuhelimella. Asiointipalvelusta näet, kun hakemuksesi on ratkaistu, sekä paljonko opintotukea saat.

Opintolainan valtiontakaus

Mikä

Opintolaina on valtion takaama laina, joka tulee maksaa takaisin. Voit saada opintolainan valtiontakauksen, jos saat opintorahaa tai aikuiskoulutustukea Työllisyysrahastolta. Kela myöntää lainapäätöksen enimmillään vuodeksi kerrallaan lukuvuoden kaikille opiskelukuukausille.

Paljonko

Opintolainan määrä on 650 €/kk. Lainaa voi nostaa enimmillään syksyllä 2600 tai 3250 euroa ja keväällä yleensä 3250 euroa. Opiskelija saa itse päättää nostaako lainaa, ja kuinka paljon.

Miten haen

Saat päätöksen opintolainan valtiontakauksesta automaattisesti, kun haet opintorahaa. Opintotukipäätöksestä ilmenee opintolainan nostoerät sekä viimeiset nostopäivät. Syyslukukauden lainaerän voi nostaa aikaisintaan 1.8. ja kevätkauden lainaerän 1.1. Lainaerät voi nostaa myös myöhemmin saman lukuvuoden (1.8.–31.7.) aikana.

Vaikka takauspäätös on automaattinen, tulee lainan nostamisesta sopia valitsemansa pankin kanssa. Pankki tekee päätöksen lainan myöntämisestä. Pankki saa tiedon takauspäätöksestä suoraan Kelata, ja tietojen tarkistamiseen kuluu tyypillisesti yksi päivä. Opintolainasta kannattaa pyytää tarjouksia eri pankeilta, sillä opiskelija sopii pankin kanssa mm. lainan korosta ja takaisinmaksusta.

Yleinen asumistuki

Mikä

Korkeakouluopiskelijana voit saada asumismenojen helpottamiseksi yleistä asumistukea. Asumistuki myönnetään yhteisesti ruokakunnalle, joka yleisesti muodostuu samassa asunnossa asuvista henkilöistä. Kämppikset kuuluvat tosin eri ruokakuntiin, mikäli heillä on erilliset vuokrasopimukset. Asumistukea voi saada vuokra-asuntoon, omistusasuntoon, osaomistusasuntoon tai asumisoikeusasuntoon.

Asumistuki maksetaan kuukauden 1. pankkipäivänä joko omalle tilille, tai suoraan vuokranantajan tilille. Asumistukea voi saada takautuvasti korkeintaan 1 kuukaudelta. Asumistukea myönnettäessä ei huomioida opiskelukuukausia tai opintotuen enimmäisaikoja. Tuloista riippuen asumistukea voi siis saada opiskelijana ympäri vuoden. Asumistuesta ei myöskään peritä veroja.

Paljonko

Asumistuki voi olla korkeintaan 80 % hyväksytyistä asumismenoista. Laissa on määritelty enimmäisasumismenot, joiden perusteella maksimisumma asumistuelle määräytyy. Asumismenojen lisäksi asumistuen suuruuteen vaikuttavat ruokakunnan aikuisten ja lasten lukumäärä, asunnon sijaintikunta sekä bruttokuukausitulojen yhteismäärä.

Voit arvioida helposti, paljonko voit saada asumistukea Kelan laskurin avulla:

Miten haen

Yleistä asumistukea haetaan erillään opintotuesta. Opiskelijana yleistä asumistukea kannattaa hakea heti, kun sinulla on vuokrasopimus, ja tiedät syksyn tulosi, asumismenosi sekä muut asumisen olosuhteet.

Lähetä hakemus tarvittavine liitteineen helposti Kelan asiointipalvelussa. Hakemus ohjeistaa, mitä liitteitä tulee toimittaa. Tarvitset ainakin tuloja koskevia liitteitä, sekä kopion vuokrasopimuksesta. Vuokrasopimusta ei tosin tarvita, mikäli Kela saa tiedot vuokranantajalta sähköisesti, katso lista. Asiointipalvelusta näet onko hakemuskesi ratkaistu, paljonko asumistukea on myönnetty ja koska se maksetaan. Lisäksi kotiisi saapuu kirjallinen päätös.

Kannattaa katsoa myös tämä Kelan ohjevideo opintotuen ja asumistuen hakemisesta

Kelan ateriatuki

Mikä

Korkeakouluopiskelijana saat alennuksen opiskelija-aterioista ravintoloissa, jotka tarjoavat Kelan ateriatuettua lounasta. Ammattikorkeakoulussa opiskelevana olet oikeutettu ateriatukeen, opiskelitpa AMK- tai YAMK-tutkintoa. Jos opiskelet Oamkissa ammatillisessa opettajakorkeakoulussa, voit saada ateriatukikortin yhdeksi lukuvuodeksi.

Paljonko

Ateriatuen määrä on 1,94 € aterialta, ja se vähennetään suoraan aterian hinnasta. Voit syödä yhden ateriatuetun aterian päivässä.

Miten haen

Ateriatukea ei varsinaisesti tarvitse hakea, mutta oikeus ateriatukeen tulee osoittaa opiskelijaravintolassa. OSAKOn opiskelijakortti sekä Pivon mobiilikortti oikeuttavat opiskelijahintaiseen lounaaseen kaikista suomen opiskelijaravintoloista. Voit myös saada Oamkilta Kelan ateriatukikortin.

Huomioitavaa opintotuessa

Enimmäistukiaika

Opintotuessa on enimmäistukiaika, joka riippuu tutkinnon laajuudesta sekä opintojen aloitusajankohdasta. Näet käyttämäsi ja jäljellä olevat tukikuukaudet Kelan asiointipalvelusta (Opintotuki > Tukikuukaudet > Tukiaika).

Opintojen edistyminen

Opintotuen saaminen edellyttää opintojen riittävää edistymistä. Korkeakouluopiskelijana vähimmäissuoritusvaatimuksena on 20 opintopistettä lukuvuodessa, sekä 5 opintopistettä tukikuukautta kohden. Kela seuraa opintojen edistymistä vuosittain lokakuussa, jolloin tarkastellaan edellistä lukuvuotta (1.8.-31.7.).

Jos et edisty opinnoissa riittävästi, saat Keltalta selvityspyynnön. Opintotukea voidaan maksaa, mikäli hitaalle edistymiselle on hyväksyttävä syy. Jos et vastaa selvityspyyntöön, tai Kela ei hyväksy esittämiäsi syitä, opintotuki voidaan lakkauttaa tai muuttaa määräaikaisesti.

Kela tarjoaa myös positiivisen kannustimen opintojen suorittamiseen: jos suoritat tutkintosi määräajassa, Kela maksaa osan opintolainastasti. Lue lisää opintolainahyvityksestä.

Tulojen vaikutus asumistukeen

Ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden bruttotulot vaikuttavat yleisen asumistuen määrään. Ruokakunnan tuloihin lasketaan ansiotulot, pääomatulot ja useat etuudet, kuten opintoraha. Opintolainaa ei kuitenkaan huomioida tulona. Tulojen vaikutus on helpointa arvioida laskurilla. Löydät lisätietoja tulojen vaikutuksesta asumistukeen Kelan sivuilta.

Tulojen vaikutus opintotukeen

Tulosi vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta voit vuoden aikana nostaa opintotukea. Sinulla on itse vastuu huolehtia, ettei vuosituloraja ylity. Vuosituloraja riippuu siitä, kuinka monelta kuukaudelta olet kalenterivuonna nostanut opintotukea.

Taulukossa on ilmaistu vuosituloraja sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija nostaa opintotukea vuodessa. Tuloraja lasketaan kalenterivuosittain. Tulot voi saada koska tahansa vuoden akana, kunhan ne eivät ylitä omaa vuositulorajaa.

Otetaan pari esmierkkiä: Tyypillisesti opiskelija nostaa kalenterivuoden aikana tukea tammi-toukokuulta sekä syys-joulukuulta, yhteensä 9 kuulta. Silloin opiskelija voi kalenterivuoden aikana tienata bruttona yhteensä 12 498 €. Vaihtoehtoisesti voi ajatella niin päin, että jos on vuoden aikana tienannut bruttona vaikkapa 15 500 euroa, voi tukea nostaa ainoastaan 6 kuukaudelta.

Vuositulorajan voi tarkistaa asiointipalvelussa. Lue lisää vuositulorajoista Kelan sivuilta. Tulonvalvonnan kanssa toimitaan hiukan eri tavoilla aloittamis- ja valmistumisvuosina, jolloin opiskelu ei kata koko kalenterivuotta. Lue lisää siitä, miten Kela huomioi tulot opintojen aloittamisvuonna ja valmistumisvuonna.

Voit arvioida vuositulorajaasi Kelan laskureilla:

Opintotuen peruttaminen ja palauttaminen

On hyvä tietää, että myönnettyä tukea voi myös peruuttaa tai palauttaa vapaaehtoisesti. Jos esimerkiksi tienaat vuoden aikana yli vuositulorajojen tai haluat säästää tukikuukausia, kannattaa tukea perua tai palauttaa itse. Lisätietoja opintotuen palauttamisesta ja perumisesta Kelan sivuilla.

Muutoksista ilmoittaminen

Vastaat itse siitä, että Kelalle antamasi tiedot ovat oikein. Muista siis ilmoittaa Kelalle kaikista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa opintotukeen tai yleiseen asumistukeen. Muutoksista voi ilmoittaa Kelan asiointipalvelussa tai opiskelijoiden palvelunumerossa. Lue lisää opintotukeen vaikuttavista muutoksista ja asumistukeen vaikuttavista muutoksista.

Hyödyllisiä linkkejä

Hakemuksien käsittelyajat voivat vaihdella kausittain, ja siksi niitä kannattaa hakea aina mahdollisimman hyvissä ajoin. Kela päivittää säännöllisesti tietoja keskimääräisistä käsittelyajoista etuuksittain. Jos käsittelyajat mietityttävät, voit tarkistaa keskimääräisen käsittelyajan Kelan sivuilta.

Jos olet yleensäkin todella hukassa siitä, millaista opintotukea ja asumistukea voit saada, kannattaa aloittaa tästä yhteenvedosta:

Tästä löydät vielä linkit kaikkiin Kelan laskureihin sekä asiointipalveluun:

Yhteistyössä

Ihanaa olla osakolainen!