Opiskelijajärjestöt

Oamkin sisäiset
Kansainväliset opiskelijajärjestöt
Alumnitoiminta
Työelämätoiminta
Arkko ry

Arkko, eli Oulun Rakennusarkkitehtiopiskelijat ry, on Oamkin rakennusarkkitehtien oma koulutusalajärjestö. Arkko järjestää erilaisia tapahtumia, ekskursioita, kilpailuja ja toimintoja tukemaan Oamkin rakennusarkkitehtiopiskelijoiden opintoja, yhteishenkeä, kontakteja muiden yksiköiden arkkitehtiopiskelijoihin, sekä työelämään pääsyä.

Yhteystiedot:
arkkory(a)gmail.com

Facebook
Instagram

Kultti ry

Kultti ry on kulttuurialan – viestinnän, musiikin ja tanssin – opiskelijoiden koulutusalajärjestö. Kultti toimii kulttuurialojen opiskelijoiden edunvalvojana ja huolehtii jäseniensä arjen sujuvuudesta. Lisäksi Kultti järjestää jäsenilleen yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia ja tempauksia arjen ohelle.

Kultin hallitus ylläpitää kahvihuonetta Linnanmaan kampuksella tilassa 7F101, jonne kaikki ovat tervetulleita.
Kultin toimisto löytyy Linnanmaan kampuksen 5D-siiven 2. kerroksesta, tilasta 5D206.

Yhteystiedot:
kultinhallitus(a)gmail.com

Facebook
Instagram

Luva ry

Luva on luonnonvara-alan opiskelijoiden koulutusalajärjestö. Luva huolehtii opiskelijoiden arjen asioista, toimii opiskelijoiden äänitorvena, järjestää tapahtumia ja huolehtii suhteista Suomen muiden ammattikorkeakoulujen luonnonvara-alan opiskelijoihin.

Luvan toimisto löytyy Linnanmaan kampuksen 5D-siiven 2. kerroksesta, tilasta 5D206.

Yhteystiedot:
luva.hallitus(a)gmail.com

Facebook
Instagram

OSASTO ry

OSASTO on sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden koulutusalajärjestö. Se pyrkii tekemään jäsentensä opiskelusta kitkattomampaa sekä kehittämään opiskelijoiden yhteisöllisyyttä järjestämillään tapahtumilla. OSASTOn toimisto löytyy Kontinkankaan kampuksen Louhi-rakennuksen pääaulasta.

Yhteystiedot:
osasto.ry(a)gmail.com

Facebook
Instagram

OTE ry

Oamkin tekniikan opiskelijat on jäsenmäärältään koulutusalajärjestöistä suurin. Se ajaa tekniikan opiskelijoiden asioita ja etuja Oamkissa.

OTE ry:n toimisto löytyy Linnanmaan kampuksen 5D-siiven 2. kerroksesta, tilasta 5D208.

Yhteystiedot:
hallitus(at)otery.net
www.otery.net

Facebook
Instagram

Outo ry

Oulun Tradenomiopiskelijat Outo ry on Oulun Ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoiden edunvalvontajärjestö, joka syntyi 2017 kun Oulun Tradenomiopiskelijayhdistys Ultra ry ja Oulun Tradenomiopiskelijat Otro ry yhdistyivät. Sen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki Oulun ammattikorkeakoulussa tradenomi-, BBA-, tai tradenomi (YAMK) -tutkintoa opiskelevat henkilöt.

Outo ry tarjoaa jäsenilleen edunvalvontaa koulutukseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa, tutor- ja uraohjauspalveluja, koordinoi opiskelijatiimejä sekä järjestää opiskelijabileitä. Outo ry haluaa tehdä liiketalouden opiskelusta mieluisampaa ja helpompaa ja se toimii myös linkkinä opiskelijoiden ja opettajien välillä, kerää ja välittää palautetta, parannusehdotuksia ja uusia ideoita. Outo ry on Tradenomiopiskelijoiden paikallisyhdistys. Tähtäämme toiminnallamme opiskelijoiden työelämävalmiuksien parantamiseen ja opiskelijoiden viihtyisään opiskelijaelämään Oulun ammattikorkeakoulussa.

Outo ry:n toimisto Linnanmaan kampuksen 5D-siiven 2. kerroksessa on avoinna pääsääntöisesti arkipäivisin. Jos jokin mietityttää, sähköpostitse tai hihasta nykäisemällä Outo ry:n hallitukselta voi kysyä apua milloin vain.

Yhteystiedot:

Facebook
Instagram

OIO ry

Oulun insinööriopiskelijat OIO ry on Insinööriopiskelijaliitto IOL:n Oulun alueella toimiva paikallisyhdistys. Sen tehtävänä on jäsenistönsä ammatillisten, yhteiskunnallisten ja muiden asioiden ajaminen paikallisella tasolla sekä insinööriopiskelijakulttuurin vaaliminen ja kehittäminen.

OIO ry:n toimisto löytyy Linnanmaan kampuksen 5D-siiven 2. kerroksesta, tilasta 5D208.

Yhteystiedot:
hallitus(a)oio.fi
oiory.insinoori.fi

Facebook
Instagram

ESN Oulu

Erasmus Student Network (ESN) on voittoa tavoittelematon kansainvälinen opiskelijajärjestö. Se edustaa kansainvälisiä opiskelijoita ja tarjoaa työkaluja kulttuurien ymmärtämiseen ja itsensä kehittämiseen. ESN Oulu järjestää mm. retkiä, bileitä ja Café Lingua -kielikahvilatoimintaa.

E-mail: info(at)esnoulu.org
Facebook: ESN Oulu
Instagram: @esnoulu
Twitter: @ESNoulu

AIESEC

AIESEC on nuorten johtama kansainvälinen vapaaehtoisjärjestö, joka toimii yli 126 maassa. AIESECin kautta  18-30 vuotiaat nuoret voivat lähteä työharjoitteluun ja vapaaehtoistyöhön ulkomaille.

Yhteystiedot:
aiesec.fi

Oamkin alumnit ry

Oamkin alumniyhdistys on Oamkista valmistuneiden ja siellä työskentelevien yhdistys. Se järjestää säännöllisesti jäsentensä yhteydenpitoa edistäviä illanviettoja ja tarjoaa ammattikorkeakoululle tietoa koulutuksen kehittämiseksi.

Yhteystiedot:
alumni(a)oamk.fi
Oamkin alumnitoiminnan verkkosivut
Facebook

Kulttuuriosuuskunta Osuma

Osuma on Oamkin kulttuurialan opiskelijoiden osuuskunta, joka perustettiin vuonna 2012 edistämään kulttuurialan opiskelijoiden työllistymistä omalle alalle ja toimeentulon helpottamista. Osuma on tuotantoyhtiö, joka myy opiskelijoiden osaamista tilaajille. Osuman toimisto löytyy Kotkantien kampuksen toisesta kerroksesta.

Yhteystiedot:
info(a)osuuskuntaosuma.fi
www.osuuskuntaosuma.fi
Facebook

Trapesti Oy

Trapesti on vuonna 2003 perustettu opiskelijayritys, joka toimii Teuvo Pakkalan kadun kampuksen kellarikerroksessa. Se tarjoaa markkinointiviestinnän, taloushallinnon sekä digitaalisen median palveluita. Toiminnassa hyödynnetään Oamkin opiskelijoiden vahvuuksia ja sen tavoitteena on opiskelijoiden työelämäyhteyksien ja liiketaloudellisen osaamisen edistäminen.

Yhteystiedot:
info(a)trapesti.fi
www.trapesti.fi
Facebook

Yhteistyössä

Ihanaa olla osakolainen!