9.4.2019

OSAKO tahtoo tietää, keitä ovat vuoden opettaja ja opiskelija 2019!


Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO tahtoo tietää, ken on vuoden opettaja 2019!

Hyvät Oamkin opiskelijat ja henkilöstön jäsenet – on jälleen aika antaa tunnustusta vuoden opettajalle. Esityksen palkinnon saajasta voi tehdä kuka tahansa Oamkin opiskelija tai henkilökunnan edustaja. Esityksen tekijä voi olla joko yksittäinen henkilö tai ryhmä, kuten esimerkiksi koulutusalajärjestö.

Vuoden opettajalta löytyy seuraavia ominaisuuksia:

Ammattitaitoisuus ja pedagoginen osaaminen

Opetuksen kehittämiseen liittyvät ansiot (esim. opetusmetodien ja -materiaalien kehittäminen)

Osaamisen laaja-alaisuus

Työelämälähtöisyys

Ohjaukselliset ansiot (esim. opettajatuutoritoiminta, HOPS-ohjaus, opinto-ohjaus, opinnäytetöiden ohjaus)

Hyvät vuorovaikutustaidot

Perustellut esitykset ”Vuoden Opettaja 2019” – palkinnon saajasta tulee jättää OSAKOlle 30.4 mennessä. Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKOn hallitus valitsee Vuoden Opettajan saatujen ehdotusten perusteella, ja voittaja julkistetaan lukuvuoden avajaisten yhteydessä 4.9.

Äänestä tästä: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/ff39c...

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO etsii vuoden opiskelijaa 2019!

Hyvät Oamkin opiskelijat ja henkilöstön jäsenet, on tullut aika antaa tunnustusta vuoden opiskelijalle!

Kampukseltasi löytyy opinnoissaan menestyvä Oamkilainen. Hän osallistuu aktiivisesti koulutusta kehittävään toimintaan, verkostoituu ahkerasti ja vaikuttaa omalla toiminnallaan positiivisesti tutkinto-ohjelmansa sekä koko ammattikorkeakoulun ilmapiiriin.

Jos tiedät tai tunnet tämän esimerkillisen opiskelijan, kerrothan sen meille! OSAKOn hallitus valitsee Vuoden Opiskelijan 30.4. mennessä annettujen ehdotusten perusteella, ja palkitseminen tapahtuu lukuvuoden avajaisten yhteydessä 4.9.

Äänestä vuoden opiskelijaa: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/ff39c...

Yhteistyössä

Ihanaa olla osakolainen!