7.4.2020

Opiskelijoiden tuet joustavat poikkeustilanteessa

Toimeentuloon liittyvät kysymykset aiheuttavat huolta monissa opiskelijoissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on yhdessä Kelan kanssa valmistautunut huomioimaan koronaepidemian vaikutukset opintojen edistymiseen sekä harjoittelujen, vaihtojen ja valmistumisen aikatauluihin.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen päivitti opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla tietoja opintotuen joustamisesta poikkeustilanteessa.

”Korkeakoulut ja opiskelijat tekevät parhaansa sen eteen, että opinnot pääsevät jatkumaan mahdollisimman normaalisti. Samalla tavoin on meidän velvollisuutemme ministeriössä pitää huolta siitä, ettei toimeentuloon liittyvät kysymykset rasita kohtuuttomalla tavalla opiskelijan jo muutenkin mullistunutta kevättä.”

Opintotukea maksetaan poikkeustilanteesta huolimatta

Poikkeusolot tullaan huomioimaan niin tukiajassa kuin opintojen edistymisen seuraamisessa, sillä opintojen edistäminen voi hankaloitua poikkeusoloissa. Opintotukea voidaan edelleen maksaa, vaikka opinnot eivät edistyisi tarpeeksi poikkeusolojen aikana. Yleensä opiskelijan täytyy selvittää Kelalle, mikseivät opinnot ole edenneet tarpeeksi, mutta tässä tilanteessa koronaepidemia ja poikkeusolot ovat riittäviä syitä opintojen hidastumiselle.

Opintojen hidastuminen on haaste erityisesti korkeakouluissa, joissa tukiaika on muutenkin rajallinen. Tukiaikaa voidaan kuitenkin pidentää enimmäisajan puitteissa painavasta syystä, jollaiseksi poikkeusolot sekä koronaepidemia lasketaan.

Jos tukiaika loppuu, opiskelijan on mahdollista saada myös toimeentulotukea opintojen loppuunsaattamiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kela valmistautuvat siihen, että toimeentulon käyttö lisääntyy poikkeusolojen pitkittymisen myötä. Lisäksi ministeriö arvioi poikkeusolojen vaikutusta tukiajan riittävyyteen, ja käynnistää tarvittaessa valmistelun opintotukilain muuttamiseksi siten, että poikkeusolojen vaikutus huomioidaan opintotukiajassa paremmin.

Opiskelijahintaista lounasta saatavilla mukaan

Kuten aikaisemmin kerroimme, ateriatuettuja aterioita saa nyt poikkeuksellisesti myydä mukaan otettavaksi tai kotiin kuljetettuna, jos opiskelijaravintola pystyy näin toimimaan. Menettely on voimassa toistaiseksi, mutta maksimissaan toukokuun 2020 loppuun asti. Opiskelijahintaisen aterian saa voimassa olevalla opiskelijakortilla tai Kelan ateriatukikortilla. Tavoitteena on myös mahdollistaa ateriatuettujen opiskelijalounaiden ostaminen kesäaikaan opiskeleville.  

Opiskelijalla on mahdollista hakea toimeentulotukea

Kesätyömahdollisuuksien vähetessä toimeentulotuen tarve tulee kasvamaan kesäkuukausina, mikäli opiskelumahdollisuuksia (eli opintotuen myöntämisen edellytyksiä) ei ole tarjolla. Kelaa ja kuntia on ohjeistettu siitä, ettei opiskelijoilta tarvitse pyytää selvitystä kesätyöhausta tai opintojen etenemisestä. Lisäksi ministeriö on ohjeistanut Kelaa ja kuntia niin, että poikkeuksellisesti opintolainan nostoa ei tarvitse edellyttää tänä kesänä toimeentulotuen saamiseksi. Kuitenkin jos kesän opintolaina on jo nostettu, se huomioidaan tulona.

Normaalisti toimeentulotukea ei voi saada, jos hakijalla on kiinteää omaisuutta tai sijoituksia, mutta poikkeustilanteessa omaisuuden realisoimista ei edellytetä. Kela päivittää ohjeistustaan toimeentulotuen myöntämisestä opiskelijoille poikkeusolojen aikana.

Valmistuvien talouden turvaaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee opintotukilakiin muutosta, joka mahdollistaa poikkeusolojen huomioonottamisen opintolainahyvityksen ehdoissa. Jos siis olisit normaalitilanteessa oikeutettu saamaan opintolainahyvityksen, mutta valmistuminen hidastuu poikkeustilanteen takia, olet edelleen oikeutettu lainahyvitykseen.

Opiskelijan lomautus ja työttömyysetuudet

Normaalitilanteessa opiskelu on este työttömyysetuuksien saamiselle. Työ- ja elinkeinoministeriö on nyt tehnyt työttömyysturvalakiin väliaikaisen muutoksen, jonka ansiosta työssäkäyvä opiskelija voi hakea työttömyysetuuksia tullessaan lomautetuksi. Muutos astui voimaan 1.4., se on voimassa 31.7.2020 asti ja koskee opiskelijoita, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020. tai sen jälkeen.

Lähteet:
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ministeri-hanna-kosonen-opintotuki-joustaa-poikkeusolosuhteissa?fbclid=IwAR0IshkJ4oAskX8crFin-Q9G7AhpVUiZBiGBqjXEjH4icaOYYhxJ7L96lOU

https://trey.fi/koronavirus-ja-kelan-tuet

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/ajankohtaista/2020-03-31-04/index.html

Jos sinulla on kysyttävää tai huolia opiskelijan toimeentuloon tms. liittyen, ole rohkeasti yhteydessä OSAKOn sosiaalipoliittiseen vastaavaan (matti.koskela@osakoweb.fi / +358 50 563 1888) tai koulutuspoliittiseen vastaavaan (jussi-tapio.selkala@osakoweb.fi / +358 50 563 2068)

Yhteistyössä

Ihanaa olla osakolainen!