Tutustu OSAKOon

Oamkilaisten oma opiskelijakunta

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO on Oamkin opiskelijoiden yhteinen, poliittisesti sitoutumaton edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Opiskelijakunnan asema on lakisääteinen. OSAKOn tärkein tehtävä on valvoa ja ajaa Oamkin opiskelijoiden etua. OSAKOlla on yli 4500 jäsentä, ja se on Suomen ammattikorkeakoulujen suurimpia opiskelijakuntia. OSAKOn edeltäjä, Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijat ry, perustettiin vuonna 1997. OSAKO on Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n jäsen. SAMOK ajaa ammattikorkeakouluopiskelijoiden etua valtakunnallisella tasolla. Jokainen OSAKOn jäsen on myös SAMOKin jäsen.

toiminnan päätavoitteet

etu ja hyvinvointi

OSAKO edustaa opiskelijoita erityisesti koulutuksen kehittämiseen ja opiskeluhyvinvointiin liittyvissä asioissa ja ylläpitää aktiivista opiskelijakulttuuria järjestämällä erilaisia tapahtumia ja tempauksia. OSAKO myös neuvottelee jatkuvasti uusia opiskelija-alennuksia.

Edunvalvonta

OSAKOn tavoitteena on opiskelijan aseman vahvistaminen ja pyrkimysten edistäminen Oamkissa, Oulun seudulla ja valtakunnallisella tasolla. Oamkin opiskelijoiden etua valvotaan ja ajetaan monin tavoin: edustamalla opiskelijoita Oamkin sisäisissä työryhmissä, vaikuttamalla paikallisiin päättäjiin ja huolehtimalla opiskelijaedustuksesta esimerkiksi Oamkin hallinnossa ja tutkinto-ohjelmatiimeissä.

opiskelijakunta

Opiskelijakunnan kautta opiskelijat pääsevät vaikuttamaan ja halutessaan myös itse osallistumaan yhteisten asioiden ajamiseen. Mukaan voi lähteä esimerkiksi OSAKOn tiimeihin, tuutoritoimintaan tai opiskelijaedustajaksi tutkinto-ohjelmatiimiin. Jokainen OSAKOn jäsen on oikeutettu äänestämään ja asettumaan ehdolle vuosittaisessa edustajistovaaleissa.

Opiskelijakunta on olemassa opiskelijoita varten. Jos siis mieltä painaa asia, jonka toivoisit OSAKOn tekevän paremmin tai joka ei mielestäsi Oamkissa toimi, ole rohkeasti yhteydessä hallituslaisiin tai työntekijöihin!

Edustajisto

Edustajisto on opiskelijakunnan korkein päättävä elin, jonka 25 jäsentä valitaan joka vuosi järjestettävällä vaalilla. Kaikilla OSAKOn jäsenillä on äänioikeus sekä oikeus asettua ehdolle. Edustajisto kokoontuu tarpeen mukaan – käytännössä kymmenisen kertaa vuoden aikana. Edustajisto päättää opiskelijakunnan toiminnan suurimmista linjoista, ohjaa hallituksen ja työntekijöiden työtä sekä nimeää opiskelijaedustajat Oamkin hallintoon. Löydät tietoa vuoden 2021 edustajistosta täältä.

Hallitus

Edustajiston nimeämä hallitus vastaa opiskelijakunnan arjesta. Hallitus tekee työtä erityisesti koulutuksen kehittämisen ja opiskeluhyvinvoinnin eteen. Hallituslaiset muun muassa järjestävät tapahtumia, vetävät OSAKOn tiimejä, edustavat opiskelijoita erilaisissa työryhmissä, ottavat kantaa ajankohtaisiin opiskelijoita koskeviin asioihin ja tekevät yhteistyötä kattojärjestö SAMOKin kanssa. OSAKOn hallitus on niin sanottu työhallitus, jossa hallituslaiset hoitavat luottamustoimeaan täysipäiväisesti. Hallituskauden pituus on vuosi. Hallituksen yhteystiedot löydät täältä, ja itse hallituslaiset OSAKOn toimistolta.

Työntekijät

Hallituksen lisäksi käytännön toimintaa OSAKOssa pyörittää kaksi täysipäiväistä työntekijää. Pääsihteeri ja viestinnän ja kansainvälisten asioiden asiantuntija työskentelevät vastuualueidensa parissa ja tukevat hallitusta sen työssä. Työntekijät työskentelevät OSAKOn toimistolla. Yhteystiedot löydät täältä.

Yhteistyössä

Ihanaa olla osakolainen!