UKK ja osakolaisen sanakirja

Opiskelijakorttiasiat

Opiskelijakortin toimitusaika vaihtelee viikosta noin kuukauteen. Syksy on korttitilausten kiireisin vuodenaika, jolloin kortin toimitusajat ovat luonnollisesti pidempiä. Kortti toimitetaan suoraan kampuksellesi. Voit kuitenkin ottaa Pivon mobiiliopiskelijakortin käyttöön jo ennen fyysisen kortin saapumista, kunhan olet maksanut jäsenmaksun.

Tilaa uusi kortti näiltä sivuilta. Jos olet jo maksanut jäsenmaksusi, sinun tilata pelkkä fyysinen kortti.

Jos tarvitset uuden lukuvuositarran korttiisi, mutta et pääse hakemaan sitä OSAKOn toimistolta tai palvelupisteestä, voidaan tilauksen toimituksesta postitse sopia erikseen. Otathan tilatessa yhteyttä pääsihteeriimme, ja ilmoitat halutun toimitusosoitteen.

Voit käyttää korttia niin kauan, kun tarrasi on voimassa. Muista kuitenkin pitää mukanasi todistusta nimenmuutoksesta. Kun tarra vanhentuu, tilaa uusi kortti.

Kyllä. Jos vaihdat toiseen ammattikorkeakouluun, sinun tulee tilata uusi kortti.

Sinun ei välttämättä tarvitse tilata uutta korttia, koska ammattikorkeakoulu säilyy samana. Huomaa kuitenkin, että opiskelijanumerosi muuttuu, joten kortti ei enää välttämättä sen jälkeen toimi kirjastokorttina.

Et. Opiskelijat kuuluvat aina oman ammattikorkeakoulunsa opiskelijakuntaan eli opiskelijat eivät liity SAMOKiin. Opiskelijakunta OSAKO on SAMOKin jäsen ja opiskelijakortti on OSAKOn jäsenkortti.

Ota yhteyttä OSAKOn porukkaan, osako@osakoweb.fi.

Osakon toiminta

Julkisoikeudellisena yhteisönä OSAKOn edustajiston kokoukset ovat kaikille jäsenille avoimia tilaisuuksia, eikä edustajiston ulkopuolisten läsnäolo ole kiellettyä. Kaikki opiskelijat ovat tervetulleita myös sektorikohtaisten tiimien tapaamisiin. Hallituksen kokouksiin voidaan myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta asiasta täytyy sopia etukäteen hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Opiskelijajärjestö on yhden koulutusalan oma opiskelijayhdistys, joka ajaa omien jäsentensä etuja. Sillä ei ole lakisääteistä asemaa ammattikorkeakoulussa, mutta Oamkissa opiskelijaärjestöillä on vahvat perinteet. Opiskelijakunta puolestaan on kaikkien opiskelijoiden virallinen edustaja, jonka kanssa opiskelijajärjestöt tekevät yhteistyötä saadakseen jäsentensä äänen kuuluviin ja etuja ajettua.

OSAKOn hallitus on niin kutsuttu työhallitus. OSAKO on hallituksen jäsenille “kokopäivätyö”, ja heillä ei ole mahdollisuutta täysipäiväiseen opiskeluun hallituspestinsä aikana. Koska opinnot eivät etene normaaliin tahtiin, hallituvuosi vaikuttaa myös opintotukeen.

He ovat kaksi eri henkilöä. OSAKOn sääntöjen mukaan edustajiston puheenjohtaja on opiskelijakunnan puheenjohtaja. Tämä perustuu siihen, että edustajisto on OSAKOn ylin päätöksentekijä.

Hallitus puolestaan on edustajiston päätöksiä toimeenpaneva toimielin, jonka puheenjohtaja johtaa OSAKOn toimintaa, mutta ei käytä opiskelijakunnan puheenjohtajan titteliä. Edustajiston puheenjohtaja edustaa opiskelijakuntaa yhdessä hallituksen kanssa, sekä valvoo hallituksen ja vaalilautakunnan toimintaa.

Tehdessään kannanottoja OSAKO edustaa kaikkia Oamkin opiskelijoita, eikä opiskelijakunta ole perinteisesti kommentoinut muita kuin opiskeluun ja opiskelijan asemaan liittyviä asioita. OSAKOn lakisääteisenä tehtävänä on kuitenkin jäsentensä etujen ja pyrkimysten edistäminen, joten se ottaa kantaa juuri niihin asioihin, joihin jäsenet aloitteiden ja edustajiston kautta haluavat vaikuttaa.

Opiskelijatoiminnan hyödyt ovat usein aineettomia, ja OSAKO vaikuttaa jatkuvasti moneen sellaiseen asiaan, jossa opiskelijakunnan “puumerkki” ei lopulta opiskelijalle näy. Opiskelijan aseman, oikeusturvan, osallistumismahdollisuuksien ja opiskeluolosuhteiden paranemisen lisäksi konkreettisia etuja ovat opiskelijakortin alennukset ja edut. Ammattikorkeakoulun lisäksi opiskelijakunta vaikuttaa myös kunnallisesti ja valtakunnallisesti lobbaamalla päättäjiä.

Voit saada opiskelijatoiminnasta arvokasta ja arvostettua kokemusta monenlaisista asioista ja tehtävistä. Toiminnasta saat onnistumisen tunteita, kun pääset vaikuttamaan opiskelijoita koskeviin isoihin ja pieniin asioihin. Tärkeää ovat myös ystävyyssuhteet ja verkostot, jotka kestävät pitkään opiskelijatoimintauran jälkeenkin. Lisäksi opit uusia taitoja ja pääset paikkoihin ja tilanteisiin, joita työelämässä saat odottaa vuosia.

OSAKOn toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, Oamkin yleisavustuksella sekä yhteistyö- ja rahoitussopimuksilla, joita on tällä hetkellä opiskelijatuutoroinnista ja kansainvälisestä toiminnasta.

osako-suomi sanakirja

A

Alumni. Oamkista valmistunut henkilö. Alumnitoiminnan tavoitteena on yleinen koulutuksen ja työelämäyhteistyön kehittäminen sekä yhteydenpito valmistuneisiin.

E

Edaattori. Edustajiston jäsen.

Edustajisto. Opiskelijakunnan ylintä valtaa käyttävä elin, joka valitaan vaaleilla vuodeksi kerrallaan. Ehdolle voi asettua ja äänioikeuden saa kuka tahansa opiskelijakunnan jäsen. OSAKOn edustajistossa on 25 jäsentä, kokoukset avoimia kaikille jäsenille. Lyhenteenä yleisesti edari.

ESN. Erasmus Student Network (ESN) on voittoa tavoittelematon kansainvälinen opiskelijajärjestö. Se edustaa kansainvälisiä opiskelijoita, tarjoaa työkaluja kulttuurien ymmärtämiseen ja itsensä kehittämiseen.

F

Fuksi. Ensimmäisen vuoden opiskelija. Tunnetaan tekniikan alalla myös nimellä tursas.

H

Haalarimerkki. Haalareihin kiinnitettävä lärpäke, joita voi ostaa OSAKOn ja koulutusalajärjestöjen toimistoilta ja joita saa tapahtumiin osallistumisesta.

Haalarimerkkien ompelukerho. Sarja ympärivuotisia tapahtumia, joissa opiskelijat kokoontuvat OSAKOn toimistolle ompelemaan haalarimerkkejä yhdessä.

Haalarit. Opiskelijan bileuniformu. Jokaisella koulutusalajärjestöllä on omanväriset: Kultilla viininpunaiset, Luvalla keltavihreät, OSASTOlla valkoiset, OTElla keltaiset ja Outolla mintunvihreät. Haalareihin pätee kaksi sääntöä: niitä ei saa pestä muuten kuin menemällä suihkuun tai uimaan ne päällä, eikä mitään mitä haalareihin kiinnittää saa ottaa pois.

HOPS. Henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Hyvinvointituutori. Tuutori, joka ohjaa opiskelijoita uusien liikunta- ja kulttuurikokemusten äärelle. ks. tuutori.

K

KAJ eli koulutusalajärjestö. Kampuksen tai koulutusalan opiskelijayhdistys, joita Oamkissa kutsutaan koulutusalajärjestöksi. KAJ keskittyy oman koulutusalansa opiskelijoiden edustamiseen sekä asioiden ja etujen ajamiseen. KAJ:t toimivat yhteistyössä OSAKOn kanssa.

Kampus. Korkeakoulun toimipiste. Oamkilla on kaksi kampusta Oulussa ja yksi Oulaisissa.

Kopo. Lyhenne koulutuspolitiikasta tai järjestön koulutuspolitiikasta vastaavasta henkilöstä.

Kultti ry. Kulttuurialan opiskelijoiden koulutusalajärjestö.

Kv-tuutori. Vaihto- ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden tuutorina toimiva opiskelija. Kv-tuutorin tehtäviin kuuluu tutustuttaa ulkomaiset opiskelijat Ouluun, sekä elämiseen ja opiskeluun Suomessa ja erityisesti Oamkissa.

L

LAB-malli. LAB-oppimismalli tarkoittaa monialaisilla projektitiimeillä toteutettavaa projektimuotoista oppimista. Mallin tunnusmerkkejä ovat työelämälähtöisyys, luova ongelmanratkaisu, konseptikehittäminen, tekemällä oppiminen, kansainvälisyys, yrittäjämäinen ajattelu, osallistujien monialaisuus ja laaja kokemuspohja.

LEEVI. Oamkin kirjaston kokoelmatietokanta

Lehtori. Opettaja ammattikorkeakoulussa.

Lukuvuositarra. Opiskelijakorttiin liimattava lärpäke, joka kertoo, että opiskelijakorttisi on voimassa ja jäsenmaksusi on maksettu. Voimassaoleva tarra on edellytys opiskelija-alennusten saamiselle.

Luva ry. Luonnonvara-alan opiskelijoiden koulutusalajärjestö.

M

Mentori. Työelämässä oleva opiskelijan ohjaaja.

O

Oamk Oy. Oulun ammattikorkeakoulu -osakeyhtiö, jonka pääomistajana toimii Oulun yliopisto 50,5 prosentin omistuksella. Oamk Oy:n toimitusjohtaja on Oamkin rehtori Jouko Paaso.

OIO. Oulun insinööriopiskelijat OIO ry on Insinööriopiskelijaliitto IOL:n Oulun alueella toimiva paikallisyhdistys. Sen tehtävänä on jäsenistönsä ammatillisten, yhteiskunnallisten ja muiden asioiden ajaminen paikallisella tasolla. Lisäksi OIO vuokraa saunatiloja opiskelijahintaan.

Oiva. Oamkin opiskelijaintra, josta löytyy suurin osa opiskelussa tarvittavasta tiedosta.

Opinnäytetyö. Jokaiseen tutkintoon sisältyvä opintojen lopuksi tehtävä näyte omasta osaamisesta. Tunnetaan myös nimellä opari.

Opintopiste. Opintojen laajuuden mittari. Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia työtä. Tunnetaan myös nimellä pojo tai noppa.

Opiskelijakortti. Todiste opiskelijakunnan jäsenyydestä. Opiskelijakortilla käyttöönsä saa lukuisia rahanarvoisia etuja.

Opiskelijakunta. Ammattikorkeakoululaissa säädetty opiskelijakunta, joka on opiskelijoiden etuja ajava järjestö. Oamkissa opiskelijakunnan nimi on Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (OSAKO).

OPM. Lyhenne, joka löytyy tapahtumakutsuista ja tarkoittaa oma pyyhe/pullo mukaan. Myös entinen Opetusministeriön lyhenne (nykyään OKM).

Osakolainen. OSAKOn aiemmin julkaisema, neljä kertaa vuodessa ilmestynyt opiskelijalehti. Osakolainen kertoi ihmisistä ja ilmiöistä, opiskelusta ja kulttuurista ja päästi opiskelijat itse ääneen sivuillaan. Lehden tavoitteita olivat yhteisöllisyys ja vallitsevien totuuksien kriittinen tarkastelu.

OSASTO ry. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden koulutusalajärjestö.

OTE ry. Tekniikan opiskelijoiden koulutusalajärjestö.

Otovappu. 29.4. Otokylässä järjestettävä usein pikkutunnille venähtävä juhla, jossa grillataan makkaraa ja saunotaan tynnyrisaunassa.

Outo ry. Liiketalouden opiskelijoiden koulutusalajärjestö.

OYY. Oulun yliopiston ylioppilaskunta. OYY on Oulun yliopistossa perustutkintoa opiskelevan etu- ja palvelujärjestö. Jäseniä on tällä hetkellä noin 12 500. Ylioppilaskuntien lakisääteisyys on miltei identtistä opiskelijakuntien kanssa, mutta suurimpana erona on jäsenyyteen liittyvä kirjaus; ylioppilaskunnissa on automaattinen jäsenyys kaikilla tutkintoon opiskelevilla ja ylioppilaskuntien tehtäväksi on asetettu myös YTHS-terveydenhoitomaksun kerääminen.

P

Paaso, Jouko. Oamkin rehtori ja Oamk Oy:n toimitusjohtaja. Jouko Paaso jää eläkkeelle vuoden 2021 puolella. Uusi rehtori Heidi Fagerholm aloittaa työssään 1.10.2020.

Portfolio. Oman oppimisen ja opiskelun reflektoinnin väline, eräänlainen salkku, johon kerätään opintosuoritukset. Voi myös olla osa opintojakson vaatimuksia oppimisportfolion muodossa.

Preludi. Oamkin lukuvuoden avajaisten legendaarinen iltajuhla ja lukuvuoden ensimmäiset bileet.

R

Rastisuunnistus. Yleinen opiskelijabileiden muoto, jossa opiskelijat suorittavat joukkueissa tehtäviä eri pisteillä.

S

SAMOK. Suomen opiskelijakuntien Liitto ry. SAMOK toimii kaikkien ammattikorkeakouluopiskelijoiden yhteisenä edunvalvojana. Jäseniä ovat kaikki ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat.

Sitsit. Akateeminen pöytäjuhla, joka sisältää usein teeman tai pukukoodiin. Ohjelmaan kuuluu juomalauluja, ruokailua ja erilaisia puheenvuoroja ja ohjelmanumeroita. Sitseillä on tietyt käyttäytymissäännöt, joiden rikkomisesta saa usein leikkimielisen rangaistuksen.

Sopo. Sosiaalipolitiikka. Suosittu lyhenne opiskelijajärjestöissä, joka voi kuvata myös sosiaalipolitiikasta vastaavaa henkilöä.

Sporttipassi. Opiskelijakortin lisävaruste, jolla saa lisäalennusta liikuntapalveluista ja korkeakoululiikunnan tarjonnasta.

T

Talvirieha. OSAKOn vuosittain laskiaisen kieppeillä järjestämä mäenlaskutapahtuma.

TKI. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta.

Tour d’Oulu. Heti alkusyksystä järjestettävä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden päihteetön rastisuunnistustapahtuma, jossa tavoitteena on oppia tuntemaan Oulua ja ryhmäytyä.

Trapesti. Trapesti on vuonna 2003 perustettu opiskelijayritys. Se tarjoaa markkinointiviestinnän, taloushallinnon sekä digitaalisen median palveluita. Toiminnassa hyödynnetään Oamkin opiskelijoiden vahvuuksia ja sen tavoitteena on opiskelijoiden työelämäyhteyksien ja liiketaloudellisen osaamisen edistäminen.

Tursas. ks. fuksi.

Tutkintolautakunta. Opintosuorituksensa arviointiin tyytymätön opiskelija voi hakea tutkintolautakunnalta oikaisua arvosanaansa.

Tutkintovastaava. Oamkin työntekijä, joka vastaa tutkinto-ohjelmaan ja opetukseen liittyvistä asioista.

Tutkinto-ohjelmatiimi. Tutkinto-ohjelmatiimit ovat tärkeä osa Oamkin koulutuksen kehittämistä. Ne koostuvat tutkintovastaavasta, opettajista, opiskelijoista, alumneista ja sidosryhmien edustajasta. Ammattikorkeakoululain muutosten myötä tullutta tutkinto-ohjelma -käsitettä edeltävä käsite on ollut koulutusohjelma (esim. koulutusohjelmatiimi), joka viliseekin vielä käytetyssä kielessä ja joissakin dokumenteissa. Jokaisella Oamkin tutkinto-ohjelmalla on oma tutkinto-ohjelmatiiminsä.

Tuutori. Koulutettu opiskelijan vertaisohjaaja. Toisen tai ylemmän vuosikurssin opiskelija, jonka tehtävänä on ohjata ja opastaa nuorempia opiskelijoita. Alunperin latinaa.

Tynskä. OIO:n Tynnyrisauna, joka vapun alla työnnetään Hietasaaresta Otokylään.

U

Uuden opiskelijan opas. OSAKOn syksyisin verkossa  julkaisema opas, joka tarjoaa käytännön tietoa opiskelusta Oamkissa sekä opiskelijaelämästä Oulussa ja Oulaisissa.

V

Valtti. Valtti on lyhenne sanoista ”Valmis tutkinto työelämävalttina”. Oamkissa Valtti-toiminta on osa opintojen ohjausta. Sen muotoja ovat yksilö- ja ryhmäohjaus.

Vappu. Opiskelijoiden lukuvuoden suurin juhla. Kestää koulutusalasta riippuen kuukaudesta viikkoon ja sisältää joukon erinäisiä tapahtumia. Huipentuu Oamkin opiskelijoiden osalta OSAKOn Wappu –tapahtumaan, jossa päivällä kierretään rasteja ympäri keskustaa ja ilta huipentuu ulkoilmabileisiin.

Y

YAMK. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto. YAMK-tutkinto on mahdollista suorittaa alemman korkeakoulututkinnon ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen.

Yhteistyössä

Ihanaa olla osakolainen!