25.9.2019

Vaalikuulutus OSAKOn edustajistovaalista

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vaalilautakunta kuuluttaa EDUSTAJISTOVAALISTA. Edustajistovaalissa valitaan opiskelijakunta OSAKOn edustajistoon 25 edustajaa ja 25 varajäsentä. Edustajistovaali järjestetään sähköisesti 30.10.2019 klo 12.00 – 6.11.2019 klo 12.00, ja äänestää voivat kaikki jäsenmaksun suorittaneet OSAKOn jäsenet. Äänioikeutetuille lähetetään jäseneksi liittymisen yhteydessä Kide.app -verkkokauppaan ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen linkki verkkosivulle, jolla he voivat käyttää äänioikeuttaan.

Ehdokasasettelu alkaa keskiviikkona 25.9. Vaalissa ehdolle voivat asettua kaikki OSAKOn jäsenmaksun suorittaneet jäsenet. Ehdokasilmoituslomake ja muut lomakkeet ovat tulostettavissa OSAKOn nettisivuilta, tai niitä voi käydä hakemassa opiskelijakunnan toimistolta toimiston aukioloaikoina. Ehdokasasetteluasiakirjat sekä vaaliliiton ja vaalirenkaan perustamisasiakirjat on jätettävä OSAKOn toimistolle 9.10.2019 klo 16.00 mennessä. Myös postitse toimitetut asiakirjat tulee olla perillä kyseisenä ajankohtajana.

Vaali käydään suhteellisella vaalitavalla ja ehdokkaat voivat perustaa halutessaan vaaliliittoja, kuitenkin siten, että ehdokas voi olla vain yhdessä vaaliliitossa ehdolla. Vaalissa toimivat liitot, ehdokkaiden tullessa valituiksi, toimivat edustajistossa edustajistoryhminä. Vaaliliitot ja vaaliliittoihin kuulumattomat ehdokkaat voivat perustaa vaalirenkaita.

Edustajisto on opiskelijakunnan ylin päätöksentekoelin ja sen tehtäviä on muun muassa päättää opiskelijakunnan toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja jäsenmaksuista, sekä valita OSAKOn hallitus ja ohjata sen toimintaa ympäri vuoden. Lisäksi edustajiston lakisääteisenä tehtävänä on nimetä Oamkin hallinnon opiskelijaedustajat. Edustajisto kokoontuu tarpeen vaatiessa, yleensä noin kymmenen kertaa vuodessa.

Lisätietoja edustajistosta löydät OSAKOn varsinaisista säännöistä ja vaalista opiskelijakunnan vaalijärjestyksestä. Molemmat dokumentit löytyvät OSAKOn materiaalipankista: http://osakoweb.fi/materiaalipankki.

Virallisen vaalikuulutuksen, ehdokasilmoituslomakkeen, vaaliliiton perustamisasiakirjan ja vaalirenkaan perustamisasiakirjan löydät myöskin materiaalipankista, Vaalit ja opiskelijaedustajapaikat alta.

Yhteistyössä

Ihanaa olla osakolainen!