Ystäväperhetoiminta

”Parasta oli uuden kulttuurin oppiminen ja opiskelijaan tutustuminen. Ystäväopiskelijamme tykkäsi lapsistamme, joten lapsetkin odottivat häntä.”

”Dinner time with Finnish food was the best. The atmosphere was so warm that I felt like at home.”

Tervetuloa mukaan Oamkin ja OSAKOn ystäväperhetoimintaan! Ystäväperhetoiminnassa kansainväliset tutkinto-opiskelijat ja oululaiset tai Oulun lähiseutujen perheet saavat tutustua toisiinsa ja toistensa kulttuureihin rennosti ja matalalla kynnyksellä. Perheiden monimuotoisuus otetaan huomioon: mukaan voi ilmoittautua myös pariskunnat, sinkut, suuret tai pienet perheet – siis kuka tahansa! Tärkeintä on halu osallistua.

Seuraavan kerran ystäväperhehaku aukeaa joulukuussa 2023.

Ystäväperhetoiminta alkaa yleensä tammi-helmikuussa ja jatkuu elokuulle saakka. Valituille ilmoitetaan toiminnasta ja tarkemmasta aikataulusta tammikuun aikana.

Ystäväperhe ja opiskelija mätsätään yhteen ensimmäisessä tutustumistilaisuudessa, jonka jälkeen toiminta jatkuu vapaaehtoisesti ja täysin vapaamuotoisesti: saat siis itse määritellä, millaiselta ystäväperhetoimintasi näyttää. Ystäväperhetoiminta on pääasiallisesti englanninkielistä, mutta opiskelijasta riippuen myös suomen kielen alkeita voi opetella ystäväperhetoiminnan lomassa.

Mukaan saa tulla kuka tahansa oululainen perhe. Tavoitteemme on edistaa kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kotoutumista. Opiskeluympäristön ulkopuolella tapahtuva sitoutuminen suomalaiseen arkeen ja kulttuuriin on vaikuttava kokemus opiskelijalle. Lisäksi ystäväperhe saa uutta näkökulmaa ja toimintaa myös omaan arkeensa. Toiminnalla kansainvälistetään Oamkia ja edistetään avoimuutta sekä yhteisöllisyyttä.

Tervetuloa mukaan!

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä ystäväperhetoiminnan yhteyshenkilöön, eli OSAKOn viestinnän ja kansainvälisten asioiden asiantuntijaan.

Huom. OSAKOlla on varastollaan Linnanmalla ilmaiseksi lainattavia luistimia ja muita urheilu- ja retkeilyvälineitä, joita voi käyttää hyödykseen myös ystäväperheen tapaamisissa. Ota yhteyttä Jennikaan tai tule Sluuppi Shopille Linnanmaalle katsastamaan valikoimaamme! OSAKOlla on muun muassa jalkapalloja, koripalloja, sählypalloja ja -mailoja, retkikeittimiä, -patjoja ja makuupusseja, luistimia, suksia ja monoja ja muuta perusvälinettä.

Tietoa perheelle

Ystäväperheet ovat elävä esimerkki siitä, mitä kotikansainvälistyminen voi parhaimmillaan olla. Ystäväperhe tarjoaa ulkomaalaiselle opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ihan tavalliseen oululaiseen elämään. Samalla perhe saa ainutlaatuisen tilaisuuden avartaa omaa maailmankuvaansa ja oppia uutta. Parhaassa tapauksessa toiminnasta saa unohtumattomia kokemuksia ja elinikäisiä ystäviä.

Millainen perhe voi osallistua?

Mukaan toivotaan kaikenlaisia perheitä Oulusta ja Oulun lähialueilta. Perheen määritelmä on hyvin laaja, eikä kriteerejä perheen koon tai kokoonpanon suhteen ole. Pariskunnat, sinkut, lapselliset, lapsettomat, yksinhuoltajat ja eläkeläiset voivat kaikki toimia ystäväperheenä. Tärkeintä on avoin ja positiivinen asenne sekä halu kutsua kansainvälinen opiskelija silloin tällöin mukaan perheen arkeen. Perheen tulee kyetä kommunikoimaan opiskelijan kanssa englanniksi, joten tämä on myös mainio tilaisuus päästä terästämään kielitaitoa.

Keitä opiskelijat ovat?

Oamkissa opiskelee noin 260 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa. Englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia on neljä: Business Information Technology, International Business, Information Technology sekä Bachelor of Health Care, Nursing. Ystäväperhetoimintaan osallistuvat opiskelijat ovat ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoita.

Opiskelijat tulevat useista eri maista, edustavat eri uskontokuntia ja ovat eri-ikäisiä. Oamkissa on paljon esimerkiksi Vietnamista, Nepalista ja Kiinasta kotoisin olevia opiskelijoita. Vaihto-opiskelijat, jotka viipyvät Oamkissa vain yhden lukukauden tai -vuoden, eivät osallistu toimintaan. Perheelle valitaan sopiva ystäväopiskelija hakemusten perusteella. Erityisesti huomioidaan harrastukset ja kiinnostuksenkohteet.

Mitä opiskelijan kanssa tehdään?

Perhe ja opiskelija voivat tehdä yhdessä hyvin arkisia asioita. Monet kansainväliset opiskelijat eivät ole koskaan ennen vierailleet suomalaisessa kodissa. Marjastus, yhdessä kokkaaminen ja leipominen, vierailu kesämökillä, saunominen, hiihtäminen, luistelu, uintiretki läheiselle järvelle, suomalaisten juhlapäivien viettäminen tai vaikkapa vain yhteiset iltapäiväkahvit ovat kaikki mainioita tapoja viettää aikaa yhdessä. Tällainen – monen suomalaisen näkökulmasta kovin tavallinen – ajanvietto voi kansainvälisen opiskelijan mielestä olla juuri sitä kiinnostavinta tekemistä. Myös opiskelijoita kannustetaan jakamaan ystäväperheen kanssa asioita omasta kulttuuristaan.

Sille, millaista toiminnan tulee olla, ei ole olemassa valmista mallia. Perhe ja opiskelija päättävät yhdessä, minkälaisia asioita haluavat tehdä ja kuinka usein tavata. Epävarmana korona-aikana haluamme muistuttaa perheitä ja opiskelijoita turvallisuuskysymyksistä tapaamisia suunnitellessa. Älkää tavatko toisianne sairaina. Suosikaa aktiviteetteja, joissa on mahdollista pitää turvavälit. Harkitkaa myös mahdollisuutta järjestää tapaamisia etänä.

Opiskelijalla saattaa olla kulttuuriinsa tai uskontoonsa liittyviä tapoja ja tottumuksia, joista perheen olisi hyvä olla tietoinen. Myös käytännön asioita, kuten kulkemista yhteisiin tapaamisiin – erityisesti, jos perhe asuu hieman kauempana – on hyvä miettiä etukäteen. Kannattaa muistaa, että esimerkiksi bussimatkat voivat olla tuntuva kulu opiskelijan budjetissa. Perhe ei kuitenkaan ole minkäänlaisessa taloudellisessa vastuussa opiskelijasta. Asioista kannattaa keskustella avoimesti hyvissä ajoin. Molemminpuolinen oppiminen onkin toiminnan suurimpia anteja.

Perheille järjestetään yhteinen aloitustapaaminen, jossa saa vinkkejä toiminnan aloittamiseen. Tapaamisen yhteydessä käydään myös läpi yhteisiä pelisääntöjä, joiden avulla halutaan varmistaa mahdollisimman mukava kokemus perheille ja opiskelijoille.

Toiminnan periaatteet

Ystäväperhetoimintaa koordinoivat Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) ja Oamkin opiskelijakunta OSAKO. Toiminta on tarkoitettu Oamkin kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille ja Oulussa ja Oulun lähialueilla asuville perheille. Näiden periaatteiden tarkoituksena on varmistaa, että kaikki ymmärtävät roolinsa ystäväperhetoiminnassa.

Perheet ja opiskelijat yhdistetään hakemusten perusteella. Huomioon otetaan erityisesti esitetyt toiveet sekä harrastukset ja muut kiinnostuksenkohteet. Kaikkia toiveita ei välttämättä voida ottaa huomioon, eikä kaikille voida taata ystäväperhettä. Mukaan valituille opiskelijoille ja perheille järjestetään yhteinen aloitustapaaminen, jonka jälkeen toiminta jatkuu itsenäisesti.

Oamk ja OSAKO eivät ole vastuussa toimintaan osallistuvista perheistä tai opiskelijoista. Kaikki toiminta katsotaan vapaa-ajaksi, eikä ketään ole vakuutettu Oamkin tai OSAKOn puolesta. Sekä perheiden että opiskelijoiden tulee huolehtia, ettei kukaan vahingoitu tai joudu muuten epäedulliseen asemaan. Molempien osapuolten hyvinvointi, turvallisuus ja kulttuuriset erot tulee huomioida kaikessa toiminnassa.

Perheet ja opiskelijat sopivat keskenään, kuinka usein tapaavat ja mitä he yhdessä tekevät. Sekä ystäväperheiltä että opiskelijoilta odotetaan aktiivista osallistumista ja aitoa kiinnostusta toista ja toisen kulttuuria kohtaan. 

Perheet eivät ole minkäänlaisessa taloudellisessa vastuussa opiskelijasta eivätkä velvoitettuja korvaamaan toiminnasta opiskelijalle mahdollisesti aiheutuvia kuluja. Perheitä kehotetaan kuitenkin muistamaan, etteivät opiskelijat välttämättä pysty panostamaan toimintaan rahallisesti.

Perheiden vastuulla ei ole järjestää opiskelijoiden asunto-, pankki-, oleskelulupa- tai muita vastaavia asioita. Opiskelijalla ei ole velvollisuutta tehdä työtä (esimerkiksi vahtia lapsia tai tehdä kotitöitä) perheelle.

Toimintaan sitoudutaan elokuuhun asti, mutta se on kuitenkin luonteeltaan vapaaehtoista. Jos perhe tai opiskelija haluaa vetäytyä toiminnasta tai esiin nousee muita ongelmia, on asiasta ilmoitettava välittömästi koordinaattorille. Oamkilla ja OSAKOlla on oikeus poistaa opiskelija tai perhe toiminnasta.

Perheitä ja opiskelijoita kehotetaan keskustelemaan avoimesti odotuksistaan ja mahdollisuuksistaan toimintaa koskien.

Mukaan!

Sekä perheet että opiskelijat täyttävät hakemuslomakkeet, joiden perusteella heidät yhdistetään. Erityisesti huomioidaan yhteiset harrastukset ja muut kiinnostuksenkohteet. Perheen toiveet opiskelijaa koskien pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon, mutta ihan kaikkiin toiveisiin ei välttämättä pystytä vastaamaan. Jos ystäväperheessä on Oamkin henkilökunnan edustaja, valitaan opiskelija eri kampukselta.

Uusi ystäväperhekausi alkaa tammikuussa ja päättyy elokuussa. Seuraavan kerran ystäväperhehaku aukeaa loppuvuodesta 2023.

Perheiden ja opiskelijoiden yhdistäminen tehdään mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä. Kaikkiin ollaan tammi-helmikuun aikana henkilökohtaisesti yhdessä.