Hallitus

Edustajiston nimeämä hallitus vastaa opiskelijakunnan arjesta. Hallitus tekee työtä erityisesti koulutuksen kehittämisen ja opiskeluhyvinvoinnin eteen. Hallituslaiset muun muassa järjestävät tapahtumia, vetävät OSAKOn tiimejä, edustavat opiskelijoita erilaisissa työryhmissä, ottavat kantaa ajankohtaisiin opiskelijoita koskeviin asioihin ja tekevät yhteistyötä kattojärjestö SAMOKin kanssa. 

OSAKOn hallitus on niin sanottu työhallitus, jossa hallituslaiset hoitavat luottamustoimeaan täysipäiväisesti. Hallituskauden pituus on vuosi.

Hallituksen jäsenet

Helena Hirvaskoski

Puheenjohtaja

Riikka Järvitalo

Varapuheenjohtaja

riikka.jarvitalo@oamk.fi

Fanni Heikkinen

Hallituksen jäsen

Vertais-, monimuoto-, hyvinvointi- ja kokemustuutorointi

fanni.heikkinen@oamk.fi

Paula Ervasti

Hallituksen jäsen

Koulutuspoliittinen vastaava

paula.ervasti@oamk.fi

Julia
Isopahkala

Hallituksen jäsen

Kansainväliset asiat ja kansainvälinen tuutorointi

julia.isopahkala@oamk.fi

Heikki Vihma

Hallituksen jäsen

Tapahtumat

heikki.vihma@oamk.fi

Taru
Kyllönen

Hallituksen jäsen

Sosiaalipoliittinen vastaava

taru.kyllonen@oamk.fi

Työntekijät

Tapio
Korhonen

Pääsihteeri

Opiskelijakortit, Talous-, henkilöstö- ja tietohallinto, Yhteistyömahdollisuudet

tapio.korhonen@oamk.fi
+358503174933

Jennika Karppinen

Asiantuntija

Viestintä, Kansainväliset asiat, Ystäväperhetoiminta

jennika.karppinen@oamk.fi
+358503174935

Laura
Määttä

Tapahtuma- ja projektikoordinaattori

Hurmos 2023, yritysyhteistyö

+358505981996

Ronja Tolonen

Edustajiston puheenjohtaja

Edustajistolista

SOTEN VAALILIITTO, 10 PAIKKAA

Reetta Mäkelä, Veeti Saarela, Venla Hokkanen, Olli Palokangas, Aino Kotirinta, Ella Rissanen, Nicole Rieskamp, Saara Siipola, Rebekka Kangasharju, Axel Selmgren

TRADENÖÖRIEN VAALILIITTO, 7 PAIKKAA

Anniina Happonen, Lara Laamanen, Tiia Ruotsalainen, Igor Karppinen, Joni Rytkönen, Tatu Pernu

TOUHUTEKNIIKAN VAALILIITTO, 2 PAIKKAA

Ronja Tolonen, Juuso Pitkänen

VAALILIITTOIHIN KUULUMATTOMAT, 1 PAIKKA

Fanni Heikkinen

Olli Palokangas

Edustajiston varapuheenjohtaja

Vaalilautakunta

Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, kuusi jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet. Vaalilautakunnan tehtävänä on järjestää OSAKOn edustajistovaali ja muut mahdolliset jäsenäänestykset.

Lautakunta tekee edustajistolle esityksen opiskelijaedustajista ja näiden varajäsenistä Oamkin hallitukseen sekä sen asettamiin toimielimiin. Lautakunta myös valmistelee vaalijärjestyksen ja opiskelijakunnan vaaliohjesäännön edustajiston vahvistettavaksi.

Häirintäyhdyshenkilöt

OSAKOn häirintäyhdyshenkilöt tarjoavat apua, tukea ja neuvoja opiskelijoille, jotka ovat kokeneet häirintää tai haluavat puhua itseensä tai muihin kohdistuneesta asiattomasta käytöksestä.

Voit olla yhteydessä keneen tahansa OSAKOn häirintäyhdyshenkilöistä.

Toimipisteet

Linnanmaan kampus

OSAKO ja opiskelijajärjestöt löytyvät Linnanmaan kampuksella samoista tiloista:

 

Yliopistokatu 9
90570 Oulu
5D-siiven 2. kerros

 

Päivystys ja palvelupiste OSAKOn Sluuppi Shopissa maanantaista perjantaihin kello 11–14.

 

OSAKOn lisäksi 5D-siivestä löytyy:

Arkko ry
Kultti ry
Luva ry
OTE ry
Outo ry
OIO ry

 

Kontinkankaan kampus

 

OSASTO ry:n toimisto (1. kerroksen aula)

Anna palautetta

Mättääkö opinnoissasi jokin? Haluatko kiittää OSAKOa hyvistä bileistä? Olet oikeassa paikassa. Palautteen saa antaa nimen kera tai ilman.