Tutkinto-ohjelmatiimit

Tutkinto-ohjelmatiimi on paras kanava vaikuttaa omaan koulutukseensa ammattikorkeakoulussa. Tiimit kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan tutkinto-ohjelmien sisällöstä ja rakenteesta kehittääkseen niitä. Tutkinto-ohjelmatiimissä keskustelu tapahtuu yhdessä henkilöstön sekä eri sidosryhmien edustajien kanssa.

Jokainen oamkissa tutkintoa suorittava opiskelija voi hakea mukaan tutkinto-ohjelmatiimiin opiskelijaedustajaksi.

Osallistumalla tutkinto-ohjelmatiimin toimintaan saat vaikutusmahdollisuuden lisäksi kokemusta korkeakouluopintojen kehittämisestä ja korkeakouluhallinnosta. Arvokkaan kokemuksen lisäksi voit hakea opintopisteitä opiskelijaedustamisen 3op opintojaksosta.

TO-tiimitoiminta osana opintoja

Y00031F OPISKELIJAEDUSTAMINEN, 3 OP TAVOITTEET
Opiskelija osaa tuottaa tietoa tutkinto-ohjelmatiimin toiminnasta muille opiskelijoille. Hän osaa arvioida oman tutkinto-ohjelman opiskelijoilta saatua palautetta tutkinto-ohjelmatiimin analysoitavaksi. Opiskelija osaa kertoa Oamkissa opiskelevan vaikuttamiskeinot ja miten niiden kautta voi vaikuttaa toiminnan kehittämiseen. Hän osaa tuottaa rakentavaa ja kehittävää palautetta sekä kertoa, miten opiskelijakysely ja opintojaksopalaute Oamkissa käsitellään ja mikä on opiskelijan rooli prosessissa. Hän osaa arvioida opetuksen ja osaamisperustaisten opintosuunnitelmien kehittämistä omassa tutkinto-ohjelmassaan. Hän osaa soveltaa oppimiaan kokoustekniikan tietoja ja taitoja vastaaviin kokouksiin.

SISÄLTÖ
Tutkinto-ohjelmatiimin toiminta, laadunhallintajärjestelmä, rakentava palaute, opiskelijan vaikuttamiskeinot ammattikorkeakoulussa, kokoustekniikka, toiminnan kehittäminen.

ESITIETOVAATIMUKSET
Ei vaadittavia esitietoja.

LISÄTIEDOT
Opiskelijaedustajana toimimisesta kirjoitettava oppimispäiväkirja palautetaan oman tutkinto-ohjelmasi tutkintovastaavalle. Löydät tutkintovastaavasi yhteystiedot esimerkiksi Oivasta. Tutkintovastaava päättää opintopisteiden myöntämisestä. Ohjeen opintopisteiden hakemiseen ja oppimispäiväkirjan täyttämiseen löydät tästä.

ARVIOINTIKRITEERIT
Hyväksytty/hylätty

ARVIOINTIMENETELMÄT
Opiskelija on osallistunut säännöllisesti tiimin kokouksiin vuoden ajan; osallistunut kehittämistehtävän suunnitteluun ja toteutukseen; osallistunut tutkinto-ohjelmatiimin uusien jäsenten rekrytointiin; laatinut oppimispäiväkirjan oman osaamisensa kehittymisestä ja osaamistavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijaedustajat to-tiimeissä

Lista tutkinto-ohjelmatiimien opiskelijajäsenistä opiskelijaintra Oivassa.