BFF - Buddies, friends & families

”Parasta oli uuden kulttuurin oppiminen ja opiskelijaan tutustuminen. Ystäväopiskelijamme tykkäsi lapsistamme, joten lapsetkin odottivat häntä.”

”Dinner time with Finnish food was the best. The atmosphere was so warm that I felt like at home.”

Tervetuloa mukaan Oamkin ja OSAKOn ystäväperhetoimintaan, joka nykyisin tunnetaan nimellä BFF-program!

BFF-toiminnassa kansainväliset opiskelijat ja oululaiset saavat tutustua toisiinsa ja toistensa kulttuureihin rennosti ja matalalla kynnyksellä. Voit hakea mukaan ihan vain itseksesi tai vaikka koko perheellä, ja myös perheiden monimuotoisuus otetaan huomioon: mukaan voivat ilmoittautua myös vaikkapa pariskunnat.

BFF-nimi viittaa ystävyyden lisäksi hakijoista käytettäviin nimityksiin – kv-opiskelija on Buddy, suomalainen hakija Friend, ja koko perheellä hakeva taas Family.

BFF haku on auki 12.1.-11.2.2024. Suomalainen hakija voi hakea alla olevasta linkistä, kv-hakijan linkki löytyy sivun englanninkielisestä versiosta.

Hakuajan jälkeen eli helmikuussa tapahtuu hakijoiden ”mätsäys”, jonka tuloksista ilmoitetaan hakijoille helmikuun lopussa. Itse toiminta alkaa mätsäyksen jälkeen, mutta sen tarkempi muoto, kesto ja ajankohdat ovat hakijoiden itse määriteltävissä. 

Toiminta on pääasiallisesti englanninkielistä, mutta kv-opiskelijasta riippuen myös suomen kielen alkeita voi tietenkin opetella tutustumisen lomassa.

Mukaan saa tulla kuka tahansa oululainen ja/tai hänen perheensä. Ensisijaisesti toivomme kuitenkin mukaan Oamkin opiskelijoita. Tavoitteemme on edistää kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kotoutumista sekä vaihto-oppilaiden verkostoitumista. Opiskeluympäristön ulkopuolella tapahtuva sitoutuminen suomalaiseen arkeen ja kulttuuriin on vaikuttava kokemus opiskelijalle. Suomalainen ystävä saa puolestaan uutta näkökulmaa ja toimintaa myös omaan arkeensa. Toiminnalla kansainvälistetään Oamkia ja edistetään avoimuutta sekä yhteisöllisyyttä.

Tervetuloa mukaan!

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä BFF -yhteyshenkilöön, eli OSAKOn viestinnän ja kansainvälisten asioiden asiantuntijaan.

Huom. OSAKOlla on varastollaan Linnanmalla ilmaiseksi lainattavia luistimia ja muita urheilu- ja retkeilyvälineitä, joita voi käyttää hyödykseen myös BFF -tapaamisissa. Ota yhteyttä Jennikaan tai tule Sluuppi Shopille Linnanmaalle katsastamaan valikoimaamme! OSAKOlla on muun muassa jalkapalloja, koripalloja, sählypalloja ja -mailoja, retkikeittimiä, -patjoja ja makuupusseja, luistimia, suksia ja monoja ja muuta perusvälinettä.

Tietoa hakijalle

BFF-ystävät ovat elävä esimerkki siitä, mitä kotikansainvälistyminen voi parhaimmillaan olla. Paikallinen ystävä tarjoaa ulkomaalaiselle opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ihan tavalliseen oululaiseen elämään. Samalla suomalainen hakija saa ainutlaatuisen tilaisuuden avartaa omaa maailmankuvaansa ja oppia uutta. Parhaassa tapauksessa toiminnasta saa unohtumattomia kokemuksia ja elinikäisiä ystäviä.

Kuka voi osallistua?

Mukaan toivotaan kaikenlaisia opiskelijoita Oulusta ja Oulun lähialueilta. BFF-ohjelmassa perheen määritelmä on hyvin laaja, eikä kriteerejä perheen koon tai kokoonpanon suhteen ole. Pariskunnat, sinkut, lapselliset, lapsettomat, yksinhuoltajat – kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan, sillä tärkeintä on avoin ja positiivinen asenne sekä halu kutsua kansainvälinen opiskelija silloin tällöin mukaan perheen arkeen. Hakijan tulee kyetä kommunikoimaan opiskelijan kanssa englanniksi, joten tämä on myös mainio tilaisuus päästä terästämään kielitaitoa.

Keitä kv-opiskelijat ovat?

Oamkissa opiskelee useita satoja kansainvälisiä opiskelijoita. Englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia on neljä: Business Information Technology, International Business, Information Technology sekä Bachelor of Health Care, Nursing. Lisäksi Oamkissa on myös englanninkielisiä YAMKin tutkinto-ohjelmia. Tutkinto-opiskelijoiden lisäksi myös vaihto-oppilaat voivat hakea mukaan toimintaan.

Opiskelijat tulevat useista eri maista, edustavat eri uskontokuntia ja ovat eri-ikäisiä. Oamkissa on paljon esimerkiksi Vietnamista, Nepalista ja Kiinasta kotoisin olevia opiskelijoita. Vaihto-oppilaita saapuu usein esimerkiksi Saksasta, Alankomaista sekä Aasian maista.

Mitä opiskelijan kanssa tehdään?

Voitte tehdä yhdessä monenlaista, omien mieltymystenne mukaan. Kahvittelu, yhdessä kokkaaminen ja leipominen, vierailu kesämökillä, saunominen, hiihtäminen, luistelu, uintiretki läheiselle järvelle, suomalaisten juhlapäivien viettäminen tai vaikkapa lautapelihetki ovat kaikki mainioita tapoja viettää aikaa yhdessä. Tällainen – monen suomalaisen näkökulmasta kovin tavallinen – ajanvietto voi kansainvälisen opiskelijan mielestä olla juuri sitä kiinnostavinta tekemistä. Myös kv-opiskelijoita kannustetaan jakamaan ystävän kanssa asioita omasta kulttuuristaan.

Sille, millaista toiminnan tulee olla, ei ole olemassa valmista mallia. Muodostettu pari päättää yhdessä, minkälaisia asioita halutaan tehdä ja kuinka usein tavata.

Opiskelijalla saattaa olla kulttuuriinsa tai uskontoonsa liittyviä tapoja ja tottumuksia, joista suomalaisen hakijan olisi hyvä olla tietoinen. Myös käytännön asioita, kuten kulkemista yhteisiin tapaamisiin – erityisesti, jos toinen asuu hieman kauempana – on hyvä miettiä etukäteen. Kannattaa muistaa, että esimerkiksi bussimatkat voivat olla tuntuva kulu opiskelijan budjetissa. Suomalainen ystävä ei kuitenkaan ole minkäänlaisessa taloudellisessa vastuussa kv-opiskelijasta. Asioista kannattaa keskustella avoimesti hyvissä ajoin. Molemminpuolinen oppiminen onkin toiminnan suurimpia anteja.

Hakijat saavat mätsien muodostamisen jälkeen infopaketin, johon on koottu tietoa toiminnasta ja yhteisistä pelisäännöistä. Se kannattaa katsoa yhdessä läpi ennen toiminnan aloittamista.

Toiminnan periaatteet

Ystäväperhetoimintaa koordinoivat Oamkin opiskelijakunta OSAKO sekä Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk). Toiminta on tarkoitettu Oamkin kansainvälisille tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille ja Oulussa ja Oulun lähialueilla asuville suomalaisille. Näiden periaatteiden tarkoituksena on varmistaa, että kaikki ymmärtävät roolinsa BFF-toiminnassa.

Hakijat yhdistetään hakemusten perusteella. Huomioon otetaan erityisesti esitetyt toiveet sekä harrastukset ja muut kiinnostuksenkohteet. Kaikkia toiveita ei välttämättä voida ottaa huomioon, eikä kaikille voida valitettavasti taata mätsiä. Mätsäämisen jälkeen toiminta jatkuu itsenäisesti.

Oamk ja OSAKO eivät ole vastuussa toimintaan osallistuvista henkilöistä. Kaikki toiminta katsotaan vapaa-ajaksi, eikä ketään ole vakuutettu Oamkin tai OSAKOn puolesta. Osallistujien tulee huolehtia, ettei kukaan vahingoitu tai joudu muuten epäedulliseen asemaan. Molempien osapuolten hyvinvointi, turvallisuus ja kulttuuriset erot tulee huomioida kaikessa toiminnassa.

Osallistujat sopivat keskenään, kuinka usein tapaavat ja mitä he yhdessä tekevät. Sekä suomalaisilta että kansainvälisiltä opiskelijoilta odotetaan aktiivista osallistumista ja aitoa kiinnostusta toista ja toisen kulttuuria kohtaan. 

Hakijat eivät ole minkäänlaisessa taloudellisessa vastuussa toisistaan eivätkä velvoitettuja korvaamaan toiminnasta toisilleen mahdollisesti aiheutuvia kuluja. 

Suomalaisten osallistujien vastuulla ei ole järjestää kv-opiskelijoiden asunto-, pankki-, oleskelulupa- tai muita vastaavia asioita. Opiskelijalla ei ole velvollisuutta tehdä työtä (esimerkiksi vahtia lapsia tai tehdä kotitöitä) suomalaiselle hakijalle/perheelle.

Toimintaan sitoudutaan, mutta se on luonteeltaan vapaa-ehtoista. Jos jompi kumpi osapuoli haluaa vetäytyä toiminnasta, on molemmilla oikeus tehdä niin. Jos esiin nousee ongelmia, on asiasta ilmoitettava välittömästi OSAKOn viestinnän asiantuntijalle, joka koordinoi toimintaa. Oamkilla ja OSAKOlla on oikeus poistaa mätsi toiminnasta.

Osallistujia kehotetaan keskustelemaan avoimesti odotuksistaan ja mahdollisuuksistaan toimintaa koskien.

Mukaan!

Hakijat täyttävät hakulomakkeet, joiden perusteella heidät yhdistetään. Erityisesti huomioidaan yhteiset harrastukset ja muut kiinnostuksenkohteet. Toiveet pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon, mutta ihan kaikkiin toiveisiin ei välttämättä pystytä vastaamaan.

Seuraavan kerran BFF-haku järjestetään 12.1.-11.2.2024.

Yhdistäminen tehdään mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä. Kaikkiin hakijoihin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä helmikuun aikana.