Edustus OAMKilla

Oulun ammattikorkeakoulu oy:n hallitus

Ammattikorkeakoulun toimielimiä ovat hallitus ja toimitusjohtajana toimiva rehtori. Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölaissa säädetyn lisäksi:

  1. päättää ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista;
  2. päättää ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös;
  3. huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä;
  4. vastata ammattikorkeakoulun varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille;
  5. hyväksyä ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot ammattikorkeakoulua koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa;
  6. hyväksyä 42 §:n mukainen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtävä sopimus ammattikorkeakoulun puolesta;
  7. valita rehtori ja erottaa rehtori;
  8. hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä ja toimintaa koskevat määräykset sekä päättää ammattikorkeakoulun toimintarakenteesta;
  9. päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä.

 

OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSESSA ON YKSI OPISKELIJAJÄSEN, JONKA EDUSTAJISTO VALITSEE KAKSIVUOTISKAUDEKSI.

Anna Poropudas

Oulun ammattikorkeakoulu oy:n hallituksen jäsen

anna.poropudas@oamk.fi

Tutkintolautakunta

Opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten ammattikorkeakoululla on tutkintolautakunta, jonka jäsenet ammattikorkeakoulun hallitus nimittää. Opiskelijoilla on tutkintolautakunnassa kaksi varsinaista paikkaa, jotka OSAKOn edustajisto valitsee. Oikaisupyyntö käsitellään tutkintolautakunnassa, jos opiskelija on tyytymätön päätökseen, jonka hän on saanut tekemäänsä oikaisuun arvioinnin suorittaneelta opettajalta tai hyväksilukemisesta päätöksen tehneeltä.

Fanni Heikkinen

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen Hanna Kilponen

Julia Isopahkala

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen Tiia Ruotsalainen