Hallitus

Edustajiston nimeämä hallitus vastaa opiskelijakunnan arjesta. Hallitus tekee työtä erityisesti koulutuksen kehittämisen ja opiskeluhyvinvoinnin eteen. Hallituslaiset muun muassa järjestävät tapahtumia, vetävät OSAKOn tiimejä, edustavat opiskelijoita erilaisissa työryhmissä, ottavat kantaa ajankohtaisiin opiskelijoita koskeviin asioihin ja tekevät yhteistyötä kattoliitto SAMOKin kanssa.

OSAKOn hallitus on niin sanottu työhallitus, jossa hallituslaiset hoitavat luottamustoimeaan täysipäiväisesti. Hallituskauden pituus on vuosi.

Hallituksen jäsenet

Fanni Heikkinen

Puheenjohtaja

fanni.heikkinen@oamk.fi

Paula Ervasti

Varapuheenjohtaja

Lisäksi koulutuspoliittiset asiat

paula.ervasti@oamk.fi

Valtteri Martin

Hallituksen jäsen

Vertais-, monimuoto-, hyvinvointi- ja kokemustuutorointi

valtteri.martin@oamk.fi

Heikki Vihma

Hallituksen jäsen

Kansainväliset asiat ja kansainvälinen tuutorointi

heikki.vihma@oamk.fi

Reetta Raikunen

Hallituksen jäsen

Tapahtumat

reetta.raikunen@oamk.fi

Helena Hirvaskoski

Hallituksen jäsen

Sosiaalipoliittinen vastaava

helena.hirvaskoski@oamk.fi

Edustajisto

Edustajisto on opiskelijakunnan korkein päättävä elin, jonka 25 jäsentä valitaan joka vuosi järjestettävällä vaalilla. Kaikilla OSAKOn jäsenillä on äänioikeus sekä oikeus asettua ehdolle. Edustajisto kokoontuu tarpeen mukaan – käytännössä kymmenisen kertaa vuoden aikana. Edustajisto päättää opiskelijakunnan toiminnan suurimmista linjoista, ohjaa hallituksen ja työntekijöiden työtä sekä nimeää opiskelijaedustajat Oamkin hallintoon.

Taru Kyllönen

Edustajiston puheenjohtaja

Edustajistolista

SOTEN VAALILIITTO, 3 paikkaa

Aino Kotirinta, Marika Rissanen, Axel Selmgren

TRADENÖÖRIEN VAALILIITTO, 8 paikkaa

Sami Härkönen, Emma-Aurora Saukko, Tiia Ruotsalainen, Anna Poropudas, Eljas Leppälä, Alisa Isometsä, Petra Koskela (+Hannu Vuolo)

TOUHUTEKNIIKAN VAALILIITTO, 5 paikkaa

Fanni Heikkinen, Hanna Kilponen, Helena Hirvaskoski, Valtteri Martin, Arttu Iivari

KULTTUURIN VAALILIITTO, 3 paikkaa

(Taru Kyllönen), Kia Grönlund, Anni Korpela

KESKEISTEN VAALILIITTO, 1 paikkaa 

Marko Soini

Hannu Vuolo

Edustajiston varapuheenjohtaja