Hallitus

Edustajiston nimeämä hallitus vastaa opiskelijakunnan arjesta. Hallitus tekee työtä erityisesti koulutuksen kehittämisen ja opiskeluhyvinvoinnin eteen. Hallituslaiset muun muassa järjestävät tapahtumia, vetävät OSAKOn tiimejä, edustavat opiskelijoita erilaisissa työryhmissä, ottavat kantaa ajankohtaisiin opiskelijoita koskeviin asioihin ja tekevät yhteistyötä kattojärjestö SAMOKin kanssa. OSAKOn hallitus on niin sanottu työhallitus, jossa hallituslaiset hoitavat luottamustoimeaan täysipäiväisesti. Hallituskauden pituus on vuosi.

Hallituksen jäsenet

Helena Hirvaskoski

Puheenjohtaja

Riikka Järvitalo

Varapuheenjohtaja

riikka.jarvitalo@oamk.fi

Fanni Heikkinen

Hallituksen jäsen

Vertais-, monimuoto-, hyvinvointi- ja kokemustuutorointi

fanni.heikkinen@oamk.fi

Paula Ervasti

Hallituksen jäsen

Koulutuspoliittinen vastaava

paula.ervasti@oamk.fi

Julia
Isopahkala

Hallituksen jäsen

Kansainväliset asiat ja kansainvälinen tuutorointi

julia.isopahkala@oamk.fi

Heikki Vihma

Hallituksen jäsen

Tapahtumat

heikki.vihma@oamk.fi

Taru
Kyllönen

Hallituksen jäsen

Sosiaalipoliittinen vastaava

taru.kyllonen@oamk.fi

Edustajisto

Edustajisto on opiskelijakunnan korkein päättävä elin, jonka 25 jäsentä valitaan joka vuosi järjestettävällä vaalilla. Kaikilla OSAKOn jäsenillä on äänioikeus sekä oikeus asettua ehdolle. Edustajisto kokoontuu tarpeen mukaan – käytännössä kymmenisen kertaa vuoden aikana. Edustajisto päättää opiskelijakunnan toiminnan suurimmista linjoista, ohjaa hallituksen ja työntekijöiden työtä sekä nimeää opiskelijaedustajat Oamkin hallintoon.

Ronja Tolonen

Edustajiston puheenjohtaja

Edustajistolista

SOTEN VAALILIITTO, 10 PAIKKAA

Reetta Mäkelä, Veeti Saarela, Venla Hokkanen, Olli Palokangas, Aino Kotirinta, Ella Rissanen, Nicole Rieskamp, Saara Siipola, Rebekka Kangasharju, Axel Selmgren

TRADENÖÖRIEN VAALILIITTO, 7 PAIKKAA

Anniina Happonen, Lara Laamanen, Tiia Ruotsalainen, Igor Karppinen, Joni Rytkönen, Tatu Pernu

TOUHUTEKNIIKAN VAALILIITTO, 2 PAIKKAA

Ronja Tolonen, Juuso Pitkänen

VAALILIITTOIHIN KUULUMATTOMAT, 1 PAIKKA

Fanni Heikkinen

Olli Palokangas

Edustajiston varapuheenjohtaja