Tuutorointi

Mitä tuutorointi on?

Opiskelijatuutoroinnilla eli vertaistuutoroinnilla tarkoitetaan opiskelijoiden toimimista vertaisohjaajina toisille opiskelijoille. Opiskelijatuutorointi on osa Oamkin opintojen ohjausta ja sen koordinoinnista vastaa OSAKO. Tuutoritoiminnalla vaikutetaan opiskelijoiden viihtyvyyteen, ryhmäytymiseen ja opintoihin sitoutumiseen.

Opiskelijatuutorointi on aktiivisinta opiskelun alkuvaiheessa, jolloin tuutorit ovat vastaanottamassa uusia opiskelijoita heidän ensimmäisinä koulupäivinään. Tuutorit ovat aloittavien opiskelijoiden tukena heidän koko ensimmäisen opiskeluvuotensa ajan. Tuutoreilta siis odotetaan sitoutumista koko lukuvuoden ajaksi. Opiskelijatuutorit toimivat omien kokemustensa tuoman osaamisen perusteella ja tuutorin vahvuutena on, että hän puhuu “samaa kieltä” opiskelijoiden kanssa. Tuutorit toimivat yhteistyössä muun opiskelijoiden ohjauksesta vastaavan henkilöstön kanssa ja he tuovat esille opiskelijoiden näkökulmaa ammattikorkeakouluopiskeluun.

TUUTORIHAKU SEURAAVALLE LUKUVUODELLE 2023-2024

Tuutorihaku seuraavalle kaudelle aukeaa maanantaina 13.2.2023. Hakuaika kaikille tuutorointimuodoille (tuutori, kokemustuutori & KV-tuutori) 13.2.-5.3.2023.

Löydät tarkemmat hakuohjeet kohdasta OSAKOn tuutorihaku.

Sanastoa

Tuutoriksi hakeminen

Tuutoritoimintaan kaivataan vuosittain mukaan uusia toimijoita. Tuutoriksi voi hakea jokainen Oulun ammattikorkeakoulun opiskelija, joka tuntee mielenkiintoa toisten opiskelijoiden ohjaamiseen. Tuutoreiden hakuaika on vuosittain helmikuussa. Hausta ilmoitetaan mm. tuutoriständeillä ja koulun käytäville ilmestyvissä mainoksissa, OSAKOn Instassa ja Facessa sekä näillä sivuilla. Tuutoriksi valitut koulutetaan huhtikuun aikana.

Tuutorin toimikausi on yhden lukuvuoden mittainen. Palkkioksi työstään tuutorit saavat opintopisteitä (3 tai 5 op), yhtenäiset tuutori-t-paidat sekä haalarimerkit, jotka toimivat samalla tuutoreiden tunnusmerkkinä uusille opiskelijoille. Opintopisteiden saamiseksi tuutorin tulee olla käytettävissä koko lukuvuoden. Tuutoreille järjestetään joka vuosi omat pikkujoulut sekä keväällä illanvietto.

OSAKOn tuutorihaku

TUUTORIHAKU 2023: 13.2.–5.3.2023
KV-TUUTORIHAKU 2023: 13.2.–5.3.2023

OSAKO hakee uusia tuutoreita seuraavan kerran helmi-maaliskuussa 2023, lukuvuodeksi 2023-2024. Voit katsoa alta ohjeet hakemiseen. Haemme vertaistuutoreita päivä- ja monimuotoryhmille sekä englanninkielisiä kv-tuutoreita vaihtareille ja tutkinto-opiskelijoiden ryhmille. Halutessasi voit myös hakea sekä vertaistuutoriksi että kv-tuutoriksi.

Jatkavat tuutorit voivat hakea tuutoroimaan uutta aloitavaa ryhmää tai kokemustuutoriksi eli saman ryhmän toisen vuoden tuutoriksi. Kokemustuutorit voivat toimia myös apuopettajina, vetää study groupeja ja tai toimia aisaparina koulutusalan tuutorivastaavalle.

Haluan tuutoriksi

Olen jo tuutori, haluan jatkaa

Hakuaika tuutoriksi 13.2.-5.3.2023

Hakuaika kv-tuutoriksi 13.2.-5.3.2023

Jos olet uusi tuutorihakija, tee hakemus näin:

VERTAISTUUTORI:

Tee hakemuksesi Google Forms -kyselyn kautta.

Huom – hakemus täytetään Oamkin sähköpostia käyttäen.

Hakemuksessa vastaat tuutorointia ja sinua koskeviin kysymyksiin. Esimerkkejä kysymyksistä:

”Millainen on sinun mielestäsi hyvä tuutori?”

”Mitkä ovat mielestäsi tuutorin tärkeimmät tehtävät?”

”Millaisia ongelmatilanteita tuutorina saattaa kohdata, ja miten ratkaisisit ne?”

Huomioithan, että voit vastata kyselyyn vain kerran, joten suosittelemme varaamaan hakemuksen täyttämiselle riittävästi aikaa.

Mahdollisiin kysymyksiin vertaistuutoroinnista sekä hakuprosessista vastaa hallituksen tuutorointivastaava Fanni Heikkinen fanni.heikkinen@oamk.fi .

KV-TUUTORI:

Tee hakemuksesi Google Forms -kyselyn kautta.

Huomoithan, että voit vastata kyselyyn vain kerran, joten suosittelemme varaamaan hakemuksen täyttämiselle riittävästi aikaa.

Hakemuksessa vastaat KV-tuutorointia ja sinua koskeviin kysymyksiin englanniksi. Esimerkkejä kysymyksistä:

”In your opinion, what makes a good tutor?”

”In your opinion, what are the most important tasks of tutors?”

”Give examples of problematic situations you might face during tutoring. Also tell how you would solve them as a tutor.”

Mahdollisiin kysymyksiin kv-tuutoroinnista sekä hakuprosessista vastaa hallituksen kv-vastaava Julia Isopahkala julia.isopahkala@oamk.fi. 

Hakuaika jatkavaksi tuutoriksi / kokemustuutoriksi 13.2.-5.3.2023. 

Voit lähettää jatkohakemuksesi tuutoreiden WhatsApp-ryhmästä löytyvän Google Forms-kyselyn kautta. Huomioithan, että hakemus täytetään Oamkin sähköpostia käyttäen.

Huom – mikäli olet jatkava tuutori ja olet jo käynyt tuutorikoulutuksen, ei sinun tarvitse osallistua siihen enää uudelleen.

Mahdollisiin kysymyksiin kokemustuutoroinnista sekä hakuprosessista vastaa hallituksen tuutorointivastaava Fanni Heikkinen fanni.heikkinen@oamk.fi .

Kouluttautuminen