Tuutorointi

Mitä tuutorointi on?

Opiskelijatuutoroinnilla eli vertaistuutoroinnilla tarkoitetaan opiskelijoiden toimimista vertaisohjaajina toisille opiskelijoille. Opiskelijatuutorointi on osa Oamkin opintojen ohjausta ja sen koordinoinnista vastaa OSAKO. Tuutoritoiminnalla vaikutetaan opiskelijoiden viihtyvyyteen, ryhmäytymiseen ja opintoihin sitoutumiseen.

Opiskelijatuutorointi on aktiivisinta opiskelun alkuvaiheessa, jolloin tuutorit ovat vastaanottamassa uusia opiskelijoita heidän ensimmäisinä koulupäivinään. Tuutorit ovat aloittavien opiskelijoiden tukena heidän koko ensimmäisen opiskeluvuotensa ajan. Tuutoreilta siis odotetaan sitoutumista koko lukuvuoden ajaksi. Opiskelijatuutorit toimivat omien kokemustensa tuoman osaamisen perusteella ja tuutorin vahvuutena on, että hän puhuu “samaa kieltä” opiskelijoiden kanssa. Tuutorit toimivat yhteistyössä muun opiskelijoiden ohjauksesta vastaavan henkilöstön kanssa ja he tuovat esille opiskelijoiden näkökulmaa ammattikorkeakouluopiskeluun.

SEURAAVAN KERRAN TUUTORIHAKU ON AVOINNA KEVÄÄLLÄ 2025.

Hakuaikana haemme tuutoreita niin suomenkielisille kuin kv-puolenkin opiskelijoille. Löydät tarkemmat hakuohjeet kohdasta OSAKOn tuutorihaku.

OPINTOPISTEITÄ HAKEMASSA? TUUTORIN KÄSIKIRJA TAI TUUTOR-ESSEEN OHJEET HAKUSESSA?

Löydät kaikki tuutorointiin liittyvät materiaalit OSAKOn materiaalipankista.

Sanastoa

Tuutoriksi hakeminen

Tuutoritoimintaan kaivataan vuosittain mukaan uusia toimijoita. Tuutoriksi voi hakea jokainen Oulun ammattikorkeakoulun opiskelija, joka tuntee mielenkiintoa toisten opiskelijoiden ohjaamiseen. Huomioithan kuitenkin, että tuutorointiin liittyy muutamia vaatimuksia, jotka hakijan tulee täyttää. Näin takaamme kaikille opiskelijoillemme turvallisen ja asianmukaisen tuutorointikokemuksen. Vaatimukset pätevät kaikissa tuutorihauissa.

VAATIMUKSET

Opintojen tulee olla edistynyt kohtuullisesti
Hakijan tulee olla motivoitunut ja halukas sitoutumaan tuutoriksi koko lukuvuodeksi
Hakijalla tulee olla kykyä toimia ohjaajana vertaisille (psykososiaaliset taidot, psyykkinen kunto, toimintakyky)
Hakijan tulee kyetä rakentavaan vuorovaikutukseen opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa
Hakijalla ei saa olla ongelmia päihteiden käytön kanssa
Hakijaan ei ole kohdistettu kurinpitotoimia (esim. varoitus tai vilppi)
Viranomaiset eivät ole ilmaisseet huolta hakijaan liittyen

Edellytysten täyttymättömyys voi olla este tuutoriksi valitsemiselle. Valinta voidaan perua myös jälkikäteen, mikäli Oamkin ja/tai OSAKOn tiedossa on este tuutorina toimimiselle.

Tuutoreiden hakuaika on vuosittain keväällä. Hausta ilmoitetaan mm. OSAKOn Instagramissa sekä näillä sivuilla. Tuutoriksi valitut koulutetaan mahdollisimman pian valintojen jälkeen.

Tuutorin toimikausi on yhden lukuvuoden mittainen. Palkkioksi työstään tuutorit saavat opintopisteitä (3 tai 5 op), yhtenäiset tuutori-t-paidat sekä haalarimerkit, jotka toimivat samalla tuutoreiden tunnusmerkkinä uusille opiskelijoille. Opintopisteiden saamiseksi tuutorin tulee olla käytettävissä koko lukuvuoden. Tuutoreille pyritään järjestämään joka vuosi omat pikkujoulut sekä keväällä illanvietto.

OSAKOn tuutorihaku

TUUTORIHAKU ON AVOINNA JÄLLEEN KEVÄÄLLÄ 2025.

OSAKO hakee uusia tuutoreita vuosittain, yleensä keväisin. Ohjeet hakemiseen löydät alta. Haemme vertaistuutoreita päivä- ja monimuotoryhmille sekä englanninkielisiä kv-tuutoreita vaihtareille ja tutkinto-opiskelijoiden ryhmille. Halutessasi voit myös hakea sekä vertaistuutoriksi että kv-tuutoriksi.

Jatkavat tuutorit voivat hakea tuutoroimaan uutta aloitavaa ryhmää tai kokemustuutoriksi eli saman ryhmän toisen vuoden tuutoriksi. Kokemustuutorit voivat toimia myös apuopettajina, vetää study groupeja ja tai toimia aisaparina koulutusalan tuutorivastaavalle.

Haluan tuutoriksi

Olen jo tuutori, haluan jatkaa

 

VERTAISTUUTORI:

Tee hakemuksesi tämän Google Forms -kyselyn kautta. Huomioithan, että tuutorointiin liittyy tietynlaisia edellytyksiä (kts. kohta ”tuutoriksi hakeminen”).

Huomoithan myös, että voit vastata kyselyyn vain kerran, joten suosittelemme varaamaan hakemuksen täyttämiselle riittävästi aikaa.

Motivaatiokysymykset

Pohdi hakemukseen vastatessasi näitä asioita:
· Mitä annettavaa sinulla on uusille opiskelijoille?
· Millaisia ominaisuuksia sinulla on, jotka auttaisivat ohjaustilanteissa?
· Minkälaisia haasteita tunnistat itsessäsi vuorovaikutustilanteissa?

Mahdollisiin kysymyksiin vertaistuutoroinnista sekä hakuprosessista vastaa hallituksen tuutorointivastaava Valtteri Martin valtteri.martin@oamk.fi.

KV-TUUTORI:

Kv-tuutoreiden hakuaika on samaan aikaan vertaistuutoreiden hakuajan kanssa.

Tee hakemuksesi tämän Google Forms -kyselyn kautta.

Huomoithan, että voit vastata kyselyyn vain kerran, joten suosittelemme varaamaan hakemuksen täyttämiselle riittävästi aikaa.

Huomioithan, että tuutorointiin liittyy tietynlaisia edellytyksiä (kts. kohta ”tuutoriksi hakeminen).

Motivaatiokysymykset

Pohdi hakemukseen vastatessasi näitä asioita:
· Mitä annettavaa sinulla on uusille opiskelijoille?
· Millaisia ominaisuuksia sinulla on, jotka auttaisivat ohjaustilanteissa?
· Minkälaisia haasteita tunnistat itsessäsi vuorovaikutustilanteissa?

Mahdollisiin kysymyksiin kv-tuutoroinnista sekä hakuprosessista vastaa hallituksen kv-vastaava Heikki Vihma, heikki.vihma@oamk.fi.

 

Hae jatkavaksi/kokemustuutoriksi samalla Google Forms -kyselyllä kuin uudet tuutorit.

Myös haku jatkavaksi/kokemustuutoriksi kv-puolelle tapahtuu samalla Google Forms -kyselyllä kuin uudet kv-tuutorit.

Huom – mikäli olet jatkava tuutori ja olet jo käynyt tuutorikoulutuksen, ei sinun tarvitse osallistua siihen enää uudelleen.

Mahdollisiin kysymyksiin kokemustuutoroinnista sekä hakuprosessista vastaavat hallituksen tuutorointi- ja kv-tuutorointivastaavat Valtteri Martin sekä Heikki Vihma.

Kouluttautuminen