Päiväys

EHYT ry etsii pelikasvatuksen kouluttajia peruskouluihin, työ soveltuu opiskelijoille

Jaa internetissä

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email

EHYT ry on valtakunnallinen asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka ehkäisee toiminnallaan alkoholista, tupakasta, huumausaineista ja pelaamisesta aiheutuvia haittoja. Pyynnöstä välitämme seuraavan työhakemusilmoituksen:

Oletko kiinnostunut digitaalisten pelien maailmasta? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry rekrytoi uusia pelikasvattajia kouluissa tehtävään työhön.

Onko sinulla kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelemisestä? Oletko valmis keskustelemaan pelaamisesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä? Haluatko samalla itsekin oppia uutta?  Kouluttajana pääset pitämään Pelitaito-oppitunteja peruskoulun 1.-9. luokkien oppilaille. Kouluttajat saavat valmiudet pitää myös teemaan liittyviä vanhempainiltoja ja henkilöstötilaisuuksia. 

Pelitaito-oppituntien tavoitteena on vahvistaa oppilaiden pelaamiseen liittyviä tietoja ja taitoja. Oppituntien aikana keskustellaan mm. pelaamisen ja arjen hallinnasta sekä pelaamiseen liittyvistä hyödyistä ja haitoista. Vanhempainilloissa ja henkilöstökoulutuksissa keskustellaan kasvattajien vastuusta, pelikasvatuksesta kouluissa ja kodeissa sekä digipelaamisen roolista lasten ja nuorten elämässä. 

Oppitunnit on rakennettu siten, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua keskusteluun pelitaustastaan riippumatta. 5. luokasta ylöspäin keskustelemme oppilaiden kanssa myös sosiaalisesta mediasta.

Haemme 

  1. Suomenkielisiä kouluttajia seuraaville alueille Oulu ja Turku-Lohja
  2. Kaksikielisiä (ruotsi-suomi) kouluttajia seuraaville alueille: Itä-Uusimaa. Huomioi, että kouluttajakoulutus järjestään suomeksi.  

Pelitaidon kouluttajalta edellytetään:

  • mahdollisuutta osallistua kouluttajakoulutukseen 27.-28.8.24
  • kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä 
  • kokemusta kouluttamisesta, opettamisesta ja/tai ohjaamisesta 
  • hyviä vuorovaikutustaitoja ja valmiutta toimia haastavissakin ryhmätilanteissa
  • peliharrastuneisuutta sekä hyvää tietotaitoa digitaalisesta pelaamisesta ja sosiaalisesta mediasta, tai kiinnostusta perehtyä aiheeseen 
  • mahdollisuutta tehdä keikkoja arkisin klo 8–16 välillä ja joskus arki-iltoina (vanhempainillat)
  • valmiutta matkustamiseen oman asuinkunnan lähialueella
  • oman auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi

Työ soveltuu parhaiten opiskelijoille ja henkilöille, joilla on mahdollisuus kouluttaa esimerkiksi päivätyönsä ohella. Työn tarjottu määrä vaihtelee lukuvuoden aikanaja alueen mukaan. Työ alkaa aikaisintaan syyskuussa 2024. Oppitunneista maksetaan tuntikorvauksina palkkio 31€/h. Kouluttajan tulee olla valmis matkustamaan kouluihin ja varautua siihen, että työpäivistä saattaa tulla ajoittain pitkiä. Matka- ja mahdolliset yöpymiskustannukset korvataan kouluttajalle ja hän on oikeutettu valtion matkustussäännön mukaiseen päivärahaan.

Pelikasvatus pähkinänkuoressa

Pelikasvatus on kuten kasvatus yleensä: kiinnostuksen osoittamista, nuorten tarpeiden ja ajatusten huomioimista ja nuorten tukemista, jotta heillä on valmiudet tehdä hyviä valintoja elämässään. Tämä on tärkeää myös pelihaittojen ehkäisyssä. Digitaalinen pelimaailma on edelleen melko tuntematon useille aikuisille. Vanhempainiltojen ja henkilöstötilaisuuksien kautta voimme jakaa tietoa pelimaailmasta, pelaamisen motiiveista ja vähentää pelaamiseen helposti liittyviä konflikteja kodeissa.

Nuorille on usein hyötyä käsitellä kielenkäyttöön, tunteisiin, ajan- ja elämänhallintaan, ikärajoihin ja pelien kautta opittavia taitoihin liittyviä asioita. On tärkeää, että pelaaminen pysyy heillä positiivisena ja iloa tuottavana harrastuksena.

Lue lisää: Tietoa Pelikasvatuksesta

Pelitaitotunnit alaja yläkouluun

EHYTin kouluttajana toimiminen edellyttää osallistumista kaksipäiväiseen kouluttajakoulutukseen 27.-28.8.2024 Helsingissä ja koulutuswebinaariin illalla 29.8.2024 (2h). Koulutukseen sisältyy myös perehdytyspäivä oppilaitoksessa. 

Korvaamme koulutukseen osallistumisesta aiheutuneet matkakulut ja järjestämme majoituksen tarpeen mukaan. Kouluttajakoulutuksen jälkeen kouluttajille järjestetään lisäkoulutusta vuosittain. Tuemme kouluttajan työtä ja tarjoamme soveltuvia työkaluja kouluttajien tarpeiden mukaan.

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevan lain mukaisesti kouluttajaksi valitun henkilön on ennen työsuhteen solmimista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (505/2002) 6: n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikosrekisteriote. 

Lisätiedot ja tiedustelut  

Koulutussuunnittelija Krista Schulman, krista.schulman(a)ehyt.fi,  p.050 466 49 41 Lue lisää

EHYT ry on savuton työpaikka.     

Jaa internetissä

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email

Lisää juttuja

VAPPUVIIKKO 2024

Onko kansa valmis? OSAKOn, Oamkin opiskelijajärjestöjen ja O’Diakon yhdessä puuhaama vappu tulee jälleen, ja se on oleva tänäkin vuonna L-E-G-E-N-D-A-A-R-I-N-E-N! Tänä vuonna juhlia todellakin piisaa, sillä pöhinä päräytetään käyntiin maanantaina

Lue kirjoitus

Opiskelijoiden mielenterveysviikko 2024

Opiskelijoiden mielenterveysviikko on Nyyti Ry:n koordinoima, opiskelijoiden hyvinvointiin keskittyvä valtakunnallinen kampanjaviikko, joka järjestetään ympäri Suomen viikolla 15 eli 8.-14.4. Kampanjaviikon teemana on tänä vuonna yhdenvertaisuus ja sosiaalinen saavutettavuus. Lisätietoa mielenterveysviikosta

Lue kirjoitus