Tuutorointi

Sanastoa

Suomenkielisten tutkinto-opiskelijoiden vertaisohjausta ja keskittyy pääosin opiskelijoiden ensimmäiseen lukuvuoteen.

Ulkomaalaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden vertaisohjausta englanniksi. Kv-tuutorit tutustuttavat opiskelijat Oulun kaupunkiin sekä opiskeluun Oamkissa ja Suomessa elämiseen.

Vertais- tai kv-tuutorin ja hyvinvointituutorin koulutukset käyneiden tuutoreiden tekemää laajempaa vertaisohjausta. Hyvinvointituutorit ohjaavat opiskelijoita voimaan paremmin liikunta- ja kulttuuripalveluiden avulla. Näistä tärkeimpänä ovat korkeakoululiikunnan aktiviteetit.

Jotain ylläolevista tuutoroinnin muodoista jatkettuna opiskelijoiden ensimmäisen vuoden jälkeisille lukuvuosille esim. opinnäytetyöhön, harjoitteluun tai muuhun opiskeluun liittyvän ongelman ennaltaehkäisemiseksi. Kokemustuutorina voit jatkaa tuutorointiasi vaikka opintojen loppuun asti!

Opiskelija, joka toimii koulutusosastossaan tuutoreiden yhteyshenkilönä ja koordinoi tuutoritoimintaa yhdessä opintojen ohjaajan, opettajatuutoreiden ja OSAKOn kanssa. Jokaisella ammattikorkeakoulun koulutusosastolla on oma tuutorivastaava, joka  vastaa tuutoroinnista yleensä myös koulutusalajärjestönsä hallituksessa. Tuutorivastaavat järjestävät koulutusosastollaan tuutoritapaamisia yhteistyössä opintojen ohjaajien kanssa. Tuutorivastaavat ovat ensimmäinen taho, johon tuutorit voivat olla yhteydessä apua ja ohjeistusta tarvitessaan. Tuutorivastaavat edustavat omaa koulutusosastoaan OSAKOn tuutoritiimissä.

Suomenkielisten tutkinto-opiskelijoiden vertaisohjausta ja keskittyy pääosin monimuoto-opiskelijoiden ensimmäiseen lukuvuoteen (tammi-joulukuu).

Mitä on tuutorointi?

Opiskelijatuutoroinnilla eli vertaistuutoroinnilla tarkoitetaan opiskelijoiden toimimista vertaisohjaajina toisille opiskelijoille. Opiskelijatuutorointi on osa Oamkin opintojen ohjausta ja sen koordinoinnista vastaa OSAKO. Tuutoritoiminnalla vaikutetaan opiskelijoiden viihtyvyyteen, ryhmäytymiseen ja opintoihin sitoutumiseen.

Opiskelijatuutorointi on aktiivisinta opiskelun alkuvaiheessa, jolloin tuutorit ovat vastaanottamassa uusia opiskelijoita heidän ensimmäisinä opiskelupäivinään. Tuutorit ovat aloittavien opiskelijoiden tukena heidän koko ensimmäisen opiskeluvuotensa ajan. Tuutoreilta siis odotetaan sitoutumista koko lukuvuoden ajaksi. Opiskelijatuutorit toimivat omien kokemustensa tuoman osaamisen perusteella ja tuutorin vahvuutena on, että hän puhuu “samaa kieltä” opiskelijoiden kanssa. Tuutorit toimivat yhteistyössä muun opiskelijoiden ohjauksesta vastaavan henkilöstön kanssa ja he tuovat esille opiskelijoiden näkökulmaa ammattikorkeakouluopiskeluun.

 

Tuutorihaku seuraavalle lukuvuodelle 2022–2023:

Tuutorihaku on auki 21.2.–6.3.2022, ja kv-tuutorihaku on auki 21.2.–20.3.2022. Lue hakuohjeet scrollailemalla alemmas.

Tuutoriksi hakeminen

Tuutoritoimintaan kaivataan vuosittain mukaan uusia toimijoita. Tuutoriksi voi hakea jokainen Oulun ammattikorkeakoulun opiskelija, joka tuntee mielenkiintoa toisten opiskelijoiden ohjaamiseen. Tuutoreiden hakuaika on vuosittain helmikuussa. Hausta ilmoitetaan mm. tuutoriständeillä ja koulun käytäville ilmestyvissä mainoksissa, OSAKOn Facessa ja instassa – sekä näillä sivuilla. Tuutoriksi valitut koulutetaan maalis-huhtikuun vaihteessa, minkä jälkeen allekirjoitetaan tuutorisopimukset.

Tuutorin toimikausi on yhden lukuvuoden mittainen. Palkkioksi työstään tuutorit saavat opintopisteitä (3 tai 5 op), yhtenäiset tuutori-t-paidat sekä haalarimerkit, jotka toimivat samalla tuutoreiden tunnusmerkkinä uusille opiskelijoille. Opintopisteiden saamiseksi tuutorin tulee olla käytettävissä koko lukuvuoden. Tuutoreille järjestetään joka vuosi omat pikkujoulut sekä keväällä illanvietto, jossa yksi tuutoreista saa Vuoden tuutori-tittelin.

osakon tuutorihaku

Tuutorihaku 2022: 21.2.–6.3.2022
KV-tuutorihaku 2022: 21.2.–20.3.2022

OSAKO hakee uusia tuutoreita seuraavan kerran helmi-maaliskuussa 2022, lukuvuodeksi 2022-2023. Voit katsoa alta ohjeet hakemiseen. Haemme vertaistuutoreita päivä- ja monimuotoryhmille sekä englanninkielisiä kv-tuutoreita vaihtareille ja tutkinto-opiskelijoiden ryhmille. Halutessasi voit myös hakea sekä vertaistuutoriksi että kv-tuutoriksi.

Jatkavat tuutorit voivat hakea tuutoroimaan uutta aloitavaa ryhmää tai kokemustuutoriksi eli saman ryhmän toisen vuoden tuutoriksi. Kokemustuutorit voivat toimia myös apuopettajina, vetää study groupeja ja tai toimia aisaparina koulutusalan tuutorivastaavalle.

Katso hakuohjeet alta.
Haluan tuutoriksi
Olen jo tuutori, haluan jatkaa

Hakuaika tuutoriksi 21.2.–6.3.2022

Hakuaika kv-tuutoriksi 21.2.–20.3.2022

 

Jos olet uusi tuutori, tee hakemus näin:

Vertaistuutoriksi:

Lähetä hakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen jonna.koskela(ät)oamk.fi

Kv-tuutoriksi:

Lähetä hakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen terhi.makinen(ät)oamk.fi. Kv-tuutorina tuutoroit vaihto-opiskelijoita ja/tai kansainvälisten tutkintolinjojen opiskelijoita (DIN/DIB).

 

Otsikoi viestisi selkeästi esimerkiksi ”Hakemus monimuototuutoriksi” tai ”Application for international tutor”. Kirjoita kv-tuutorihakemus englanniksi.

Kirjoita hakemuksesi alkuun nämä tiedot:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite (students.oamk.fi)
 • Opintojen aloittamisvuosi
 • Koulutusala ja suuntautumisvaihtoehto
 • Ryhmätunnus
 • Osallistutko alustavasti etä- vai lähikoulutukseen? (Sitova ilmoittautuminen koulutuksiin kerätään myöhemmin erikseen.)

Vastaa hakemuksessasi vapaamuotoisesti seuraaviin kysymyksiin:

 • Miksi haluat tuutoriksi?
 • Millainen on sinun mielestäsi hyvä tuutori?
 • Mitkä ovat mielestäsi tuutorin tärkeimmät tehtävät?
 • Millaisia ongelmatilanteita tuutorina saattaa kohdata, ja miten ratkaisisit ne?
 • Miksi juuri sinut pitäisi valita tuutoroimaan ensi lukuvuodelle?

Voit valita osallistutko etä- vai lähikoulutukseen. Huomioithan hakiessasi, että tuutorin toimikausi kestää koko lukuvuoden (elokuu-toukokuu).

Tee jatkavan tuutorin/kokemustuutorin hakemus näin:

Ilmoita halustasi jatkaa tuutorointia lähettämällä sähköposti osoitteeseen jonna.koskela(ät)oamk.fi.

Kirjoita hakemuksesi alkuun nämä tiedot:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite (students.oamk.fi)
 • Opintojen aloittamisvuosi
 • Koulutusala ja suuntautumisvaihtoehto
 • Ryhmätunnus
 • Miksi haluat jatkaa tuutorina?

 

Mikäli olet jatkava tuutori ja olet jo käynyt tuutorikoulutuksen, ei sinun tarvitse osallistua enää uudelleen.

Jatkavien tuutoreiden hakuaika on samaan aikaan kuin normaalihaku. Hakuajan ulkopuolella voit ilmoittautua jatkamaan tuutorointia suoraan OSAKOn tuutoroinnista vastaavalle hallituksen jäsenelle.

Voit jatkaa vertaisohjausta myös ryhtymällä hyvinvointituutoriksi (liikunta- ja kulttuuripalveluihin tutustuttaminen) tai vaikkapa kouluttautumalla häirintäyhdyshenkilöksi.

tuutorikoulutukset ja tapaamiset

Vertaistuutorointi
Kv-tuutorointi
Etäkoulutus

Koulutus

Vertaistuutoreiden koulutus on tarkoitettu suomenkielisiksi opiskelijatuutoreiksi haluaville opiskelijoille. Vertaistuutorina ohjaat päivä- ja/tai monimuotoryhmää. Tuutorikoulutuksessa saat perustiedot ja -taidot vertaistuutorina toimimiseen, perehdytystä oman alasi tuutorointiin sekä ryhmäydyt muiden aloittavien tuutoreiden kanssa. Koulutus sisältää mm. Oamkin ohjausmalliin ja ryhmänohjaukseen tutustumista sekä esiintymiskoulutuksen. Koulutusmateriaalit löytyvät myös Moodle-alustalta.

Tapaamiset

OSAKO järjestää tuutoreille vuoden aikana useita tapaamisia. Tarkemmat ajankohdat löydät tuutoreiden omasta Facebook-ryhmästä sekä tuutoreille sähköpostitse lähetettävistä Tuutoriuutisista. Lisäksi koulutusalan tuutorivastaavat ja opintojen ohjaajat järjestävät kampuksilla tuutoreita perehdyttäviä tapaamisia läpi tuutorivuoden.

Syksyn tapaamiset:
 • Vertaistuutoreiden syystapaaminen
 • Kv-tuutoreiden syystapaaminen
 • Marraskuussa kaikkien tuutoreiden yhteiset pikkujoulut!
Kevään tapaamiset:
 • Vertaistuutoreiden kevättapaaminen
 • Kv-tuutoreiden kevättapaaminen
 • Huhtikuussa kaikille tuutoreille järjestetään yhteinen tutustumis- ja saunailta Walhallassa. Mukaan ovat tervetulleita kaikki ko. vuonna tuutoroineet sekä uudet koulutetut tuutorit! Kevään illanvietossa valitaan kuluneelta vuodelta Vuoden tuutori.

Lisäksi tuutorivastaavat ja kampusopot järjestävät tuutoritapaamisia kampuksellasi.

Kansainvälisten tuutoreiden koulutus

Kansainvälinen eli kv-tuutorikoulutus on tarkoitettu kansainväliseksi tuutoriksi haluaville opiskelijoille. Koulutuksessa kv-tuutoriksi ryhtyvät saavat perustiedot ja -taidot kv-tuutoritoimintansa tueksi. Koulutusmateriaalit löytyvät jatkossa myös Moodle-alustalta.

Kansainvälinen tuutorikoulutus muodostuu kahdesta eri iltapäiväkoulutuskerrasta, joista molempiin tulee osallistua.

Syksyn tapaamiset kv-tuutoreille

 • Kv-tuutoreiden syystapaaminen
 • Tuutoreiden pikkujoulut

Kevään tapaamiset kv-tuutoreille

 • Kv-tuutoreiden kevättapaaminen
 • Tuutoreiden illanvietto Walhallassa
 • Kv-tuutorikoulutuksen käyneet voivat osallistua kaikkien tuutoreiden yhteiseen tutustumisiltaan keväällä

Lisäksi koulutusalan tuutorivastaavat ja Oamkin kv-palvelut järjestävät tuutoritapaamisia kampuksellasi.

Opiskelijakunta suosittelee käymään tuutorikoulutukset muiden mukana keväällä. Perustellusta syystä on mahdollista suorittaa koulutus tehtäviä ja koulutusmateriaalia sisältävällä etäpaketilla, mutta sitä suositellaan vain toissijaiseksi vaihtoehdoksi. Koulutus tapahtuu Moodle-alustalla.

Yhteistyössä

Ihanaa olla osakolainen!