Päiväys

Koulutuskyselyn tulokset: opiskelijat kaipaavat tilaa opiskelulle ja joustavuutta opintoihin

OSAKO on suorittanut koulutuskyselyn Oamkin opiskelijoille loka–marraskuussa 2021. Tarkoituksenamme oli saada selville, miten opiskelijat voivat nyt syksyn myötä alkaneiden opintojen äärellä. Kyselyssä keskitytään opetuksen laatuun, opiskelijan tukipalveluihin, hybridi- ja etäopetuksen sujuvuuteen sekä kampuksen opetustiloihin.

Jaa internetissä

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email

OSAKO on suorittanut koulutuskyselyn Oamkin opiskelijoille loka–marraskuussa 2021. Tarkoituksenamme oli saada selville, miten opiskelijat voivat nyt syksyn myötä alkaneiden opintojen äärellä. Kyselyssä keskitytään opetuksen laatuun, opiskelijan tukipalveluihin, hybridi- ja etäopetuksen sujuvuuteen sekä kampuksen opetustiloihin. Kysely toteutettiin Webropol-kyselyalustalla täysin anonyyminä.

Kyselyyn vastasi yhteensä 161 opiskelijaa. Heistä 76 % ilmoitti opiskelevansa hybridinä, eli osan opinnoista etänä ja osan lähiopetuksessa.

Oamkin opetusta arvioitiin kyselyssä asteikolla 0–10. Keskiarvoksi opetuksen tasolle muodostui 5,6 ja mediaaniksi 6,0. Opetusta pidetään Oamkissa siis keskivertoa hieman parempana. Avoimissa vastauksissa korostui etäopintojen yksitoikkoisuus ja yksipuolisuus. Verkkokursseille toivotaan siis osallistavampaa tekemistä ja dialogia. Kasvokkaista yhteyttä opettajiin ja opiskelijakollegoihin toivotaan lisää. Lisäksi ryhmätyöt ja itsenäinen opiskelu kuormittavat arkea ja siten hidastavat muiden opintojen etenemistä. Sen sijaan hybridiopiskelun koetaan tuovan lisää vapautta elämään ja opiskeluun. Joustavuuden toivotaan jatkuvan.

Opettajien ammattitaitoa mitattiin myös niin ikään asteikolla, jolla 10 on paras mahdollinen lukema. Keskiarvo opettajien ammattitaidossa on vastaajien mukaan 6,9. Mediaani tässä kysymyksessä oli 7,0. Opettajia pidetään siis kiitettävän ammattitaitoisina. Samalla tavalla myös opetusmateriaaleja pidettiin ajankohtaisena: asteikolla 0–10 opetusmateriaalien ajankohtaisuus sijoitetiin keskiarvollisesti kohtaan 6,6, mediaanina 7,0.

Etäopetuksen laatua arvioitiin myös erikseen, ja tässä kysymyksessä keskiarvovastaus oli 5,4 ja mediaani 6,0. Asteikkona toimi tässäkin kysymyksessä 0–10. Etäopetuksen laatu on siis jonkin verran matalampi kuin lähiopetuksen. Yli puolet vastaajista – 54 % – kertoo kuitenkin saaneensa tarvittavaa tukea etäopiskeluun. Kiitosta opiskelijat antavatkin erityisesti muun muassa helposti lähestyttäville opettajille ja opintojen käytännönläheisyydelle.

63 % vastaajista kertoi tietävänsä, kuinka tavoittaa opinto-ohjaajansa. 161 vastaajasta peräti 60 ei siis tiedä, mistä opon saisi kiinni tarvittaessa.

Opetustilojakin arvioitiin asteikolla nollasta kymmeneen. Niiden toimivuutta arvioitiin hieman keskivertoa paremmaksi. Keskiarvosana opetustiloille oli 6,5 ja mediaani 7,0. Vastaajista 37 % kertoo, ettei opetustiloja ole tarpeeksi, kun taas 39 % kertovat nykyisten tilojen olevan riittävät. Itsenäiseen opiskeluun varatut tilat taas ovat vähissä: 48 % prosenttia vastaajista kertoo, ettei hiljaisia ja yksityisiä tiloja ole tarpeeksi. Lisäksi esille nousee se, että osa Oamkin välittömässä läheisyydessä olevat tilat ovat vain Oulun yliopiston opiskelijoiden varattavissa. Oamkin opiskelijat yksinkertaisesti tarvitsevat enemmän opiskelutiloja – etenkin hybridi- ja etäopiskelun aikakaudella.

Avoimessa palautekohdassa opiskelijat saivat kertoa tai antaa palautetta mistä tahansa opintoihinsa liittyvistä asioista. Tunteita nostattaa muun muassa lukujärjestysten myöhäinen julkaisuajankohta sekä hybridiopiskelun aikataulutus. Arjen suunnittelu ja esimerkiksi töiden tai harjoittelun sovittelu opiskeluun on mahdotonta, jos lukujärjestykset julkaistaan näin myöhään. Lisäksi usein saman päivän aikana voi olla sekä lähi- että etäopiskelua, jolloin kampusten tilat ovat riittämättömät.

Kiitokset kaikille vastaajille! Raportti lähetetään Oamkin johdolle ja siitä keskustellaan tulevissa Oamkin ja OSAKOn tapaamisissa.

Jaa internetissä

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email

Lisää juttuja

SAMOKin Vuoden Opettaja -äänestys on käynnisstä!

Oamkilainen – tunnetko opettajan, jonka tunneilla hyödynnetään monipuolisia työskentelymenetelmiä? Tai onko opettajasi erityisesti onnistunut hybridiopetuksessa? Onko lehtorisi antanut sinulle tukea koko opintojakson ajan, jotta voit parhaiten menestyä opinnoissasi? Onko juuri

Lue kirjoitus

UniMoven ilmaiset liikuntaneuvonnat starttaavat

Tuntuuko liikunnan aloittaminen vaikealta, mutta kaipaisit lisää liikettä arkeesi? Korkeakouluopiskelijoille ja korkeakoulujen henkilökunnalle liikuntapalveluita tarjoava UniMove lisää palveluihinsa tänä keväänä myös liikuntaneuvonnat, joiden avulla sinäkin voit lisätä hyvinvointia arkeesi helpommin!

Lue kirjoitus

Ystäväperhehaku vuodelle 2023 on nyt auki!

Oululainen tai lähitienoolla asuva – kaipaatko elämääsi enemmän eksotiikkaa, mutta et tahtoisi lähteä sen perässä ihan kaukomaille saakka? Hae mukaan kansainvälisten opiskelijoiden ystäväperhetoimintaan ja nauti kansainvälisyydestä ja uusista ystävistä koti-Oulusta

Lue kirjoitus

Hyvinvointiviikko valtaa Oulun korkeakoulut ensi viikolla

Hyvinvointiviikko on täällä jälleen – ja tällä kertaa kenties suurempana kuin koskaan aiemmin! Niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin hyvinvointia tukeva Hyvinvointiviikko järjestetään viikolla 47 Linnanmaan ja Kontinkankaan kampuksilla. Pääjärjestäjinä toimivat hyvinvointihanke

Lue kirjoitus