Päiväys

Koulutuskyselyn tulokset: opiskelijat kaipaavat tilaa opiskelulle ja joustavuutta opintoihin

OSAKO on suorittanut koulutuskyselyn Oamkin opiskelijoille loka–marraskuussa 2021. Tarkoituksenamme oli saada selville, miten opiskelijat voivat nyt syksyn myötä alkaneiden opintojen äärellä. Kyselyssä keskitytään opetuksen laatuun, opiskelijan tukipalveluihin, hybridi- ja etäopetuksen sujuvuuteen sekä kampuksen opetustiloihin.

Jaa internetissä

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email

OSAKO on suorittanut koulutuskyselyn Oamkin opiskelijoille loka–marraskuussa 2021. Tarkoituksenamme oli saada selville, miten opiskelijat voivat nyt syksyn myötä alkaneiden opintojen äärellä. Kyselyssä keskitytään opetuksen laatuun, opiskelijan tukipalveluihin, hybridi- ja etäopetuksen sujuvuuteen sekä kampuksen opetustiloihin. Kysely toteutettiin Webropol-kyselyalustalla täysin anonyyminä.

Kyselyyn vastasi yhteensä 161 opiskelijaa. Heistä 76 % ilmoitti opiskelevansa hybridinä, eli osan opinnoista etänä ja osan lähiopetuksessa.

Oamkin opetusta arvioitiin kyselyssä asteikolla 0–10. Keskiarvoksi opetuksen tasolle muodostui 5,6 ja mediaaniksi 6,0. Opetusta pidetään Oamkissa siis keskivertoa hieman parempana. Avoimissa vastauksissa korostui etäopintojen yksitoikkoisuus ja yksipuolisuus. Verkkokursseille toivotaan siis osallistavampaa tekemistä ja dialogia. Kasvokkaista yhteyttä opettajiin ja opiskelijakollegoihin toivotaan lisää. Lisäksi ryhmätyöt ja itsenäinen opiskelu kuormittavat arkea ja siten hidastavat muiden opintojen etenemistä. Sen sijaan hybridiopiskelun koetaan tuovan lisää vapautta elämään ja opiskeluun. Joustavuuden toivotaan jatkuvan.

Opettajien ammattitaitoa mitattiin myös niin ikään asteikolla, jolla 10 on paras mahdollinen lukema. Keskiarvo opettajien ammattitaidossa on vastaajien mukaan 6,9. Mediaani tässä kysymyksessä oli 7,0. Opettajia pidetään siis kiitettävän ammattitaitoisina. Samalla tavalla myös opetusmateriaaleja pidettiin ajankohtaisena: asteikolla 0–10 opetusmateriaalien ajankohtaisuus sijoitetiin keskiarvollisesti kohtaan 6,6, mediaanina 7,0.

Etäopetuksen laatua arvioitiin myös erikseen, ja tässä kysymyksessä keskiarvovastaus oli 5,4 ja mediaani 6,0. Asteikkona toimi tässäkin kysymyksessä 0–10. Etäopetuksen laatu on siis jonkin verran matalampi kuin lähiopetuksen. Yli puolet vastaajista – 54 % – kertoo kuitenkin saaneensa tarvittavaa tukea etäopiskeluun. Kiitosta opiskelijat antavatkin erityisesti muun muassa helposti lähestyttäville opettajille ja opintojen käytännönläheisyydelle.

63 % vastaajista kertoi tietävänsä, kuinka tavoittaa opinto-ohjaajansa. 161 vastaajasta peräti 60 ei siis tiedä, mistä opon saisi kiinni tarvittaessa.

Opetustilojakin arvioitiin asteikolla nollasta kymmeneen. Niiden toimivuutta arvioitiin hieman keskivertoa paremmaksi. Keskiarvosana opetustiloille oli 6,5 ja mediaani 7,0. Vastaajista 37 % kertoo, ettei opetustiloja ole tarpeeksi, kun taas 39 % kertovat nykyisten tilojen olevan riittävät. Itsenäiseen opiskeluun varatut tilat taas ovat vähissä: 48 % prosenttia vastaajista kertoo, ettei hiljaisia ja yksityisiä tiloja ole tarpeeksi. Lisäksi esille nousee se, että osa Oamkin välittömässä läheisyydessä olevat tilat ovat vain Oulun yliopiston opiskelijoiden varattavissa. Oamkin opiskelijat yksinkertaisesti tarvitsevat enemmän opiskelutiloja – etenkin hybridi- ja etäopiskelun aikakaudella.

Avoimessa palautekohdassa opiskelijat saivat kertoa tai antaa palautetta mistä tahansa opintoihinsa liittyvistä asioista. Tunteita nostattaa muun muassa lukujärjestysten myöhäinen julkaisuajankohta sekä hybridiopiskelun aikataulutus. Arjen suunnittelu ja esimerkiksi töiden tai harjoittelun sovittelu opiskeluun on mahdotonta, jos lukujärjestykset julkaistaan näin myöhään. Lisäksi usein saman päivän aikana voi olla sekä lähi- että etäopiskelua, jolloin kampusten tilat ovat riittämättömät.

Kiitokset kaikille vastaajille! Raportti lähetetään Oamkin johdolle ja siitä keskustellaan tulevissa Oamkin ja OSAKOn tapaamisissa.

Jaa internetissä

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email

Lisää juttuja

Työn Taitajat etsii työharjoittelijaa syksylle 2024

Työharjoittelijaksi Suomen vaikuttavimpaan yritys-oppilaitosohjelmaan Työn Taitajiin? Työn Taitajat etsii työharjoittelijaa syksyksi 2024. Työharjoittelija tulee Oulun kaupungille sekä BusinessOulun että sivistys- ja kulttuuripalveluiden palvelukseen. Työn Taitajat on BusinessOulun ja Sivistys- ja

Lue kirjoitus

OSAKOn palveluiden kesäaukioloajat 2024

Muutaman viikon päästä kalenteri kiepsahtaa jo kesäkuun puolelle, ja se tarkoittaa myös meillä OSAKOlla palveluiden siirtymistä kesäaukioloaikoihin. Tästä jutusta löydät kesän aukioloaikamme näppärästi – tervetuloa asioimaan tai vaikka ihan vain

Lue kirjoitus