Päiväys

Kannanotto: oamkin opetuksen laadussa ja toteutuksessa on parannettavaa

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO sekä Oulun ammattikorkeakoulussa toimivat opiskelijajärjestöt ottavat yhdessä kantaa opetuksen tämänhetkiseen laatuun ja toteutukseen Oulun ammattikorkeakoulussa.

Jaa internetissä

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO sekä Oulun ammattikorkeakoulussa toimivat opiskelijajärjestöt ottavat yhdessä kantaa opetuksen tämänhetkiseen laatuun ja toteutukseen Oulun ammattikorkeakoulussa.

Opiskelijoiden yhteisenä huolenaiheena on se, ettei Oulun ammattikorkeakoulusta valmistu tulevaisuudessa ammattitaitoisia ja omaan osaamiseensa luottavia tekijöitä. Lisäksi huolena on se, onko Oulun ammattikorkeakoulussa tulevaisuudessa ammattitaitoisia, motivoituneita ja työkykyisiä opettajia tuottamaan laadukasta ja nykyajan työelämän tarpeisiin soveltuvaa koulutusta.

Kannanotto on toimitettu Oulun ammattikorkeakoulun johdolle sekä Oulun ammattikorkeakoulun hallitukselle maanantaina 1. helmikuuta. Kannanotto julkaistiin OSAKOn verkkosivulla 2. helmikuuta.

Lisätiedot:

Sami Luukela
Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKOn hallituksen puheenjohtaja
sami.luukela@oamk.fi
p. 0503174936

Opiskelijoiden kannanotto Oulun ammattikorkeakoululle

“Suomen johtava, monialainen, yhteisöllinen, kansainvälinen ammattikorkeakoulu, jonka tiivis yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa luo pohjan korkeatasoiseen ja ajantasaiseen osaamiseen.” Tämä on Oulun ammattikorkeakoulun strategian 2020-2030 visio, joka ei opiskelijoiden näkökulmasta tällä hetkellä toteudu.

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO ja opiskelijajärjestöt ovat huolissaan opetuksen laadusta ja toteutuksesta Oulun ammattikorkeakoulussa. Useat yhteistoimintaneuvottelut, organisaatiouudistukset, jatkuva resursseista leikkaaminen ja opetusryhmien koon kasvattaminen ovat johtaneet siihen, että me opiskelijat koemme opetuksen laadun heikentyneen huomattavasti. 

Resursseista leikkaaminen on vaikuttanut siihen, että henkilöstön määrää on vähennetty ja täten nykyisen henkilöstön työmäärä on kasvanut. Me opiskelijat olemme huolissamme siitä, miten tämä vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Onko meillä tulevaisuudessa ammattitaitoisia, motivoituneita ja työkykyisiä opettajia tuottamaan laadukasta ja nykyajan työelämän tarpeisiin soveltuvaa koulutusta? 

Pelkonamme on, että pandemian varjolla tehdyt lisäykset itsenäiseen työskentelyyn ja etäopetukseen jäävät voimaan pandemiatilanteen päätyttyä. Henkilöstön työmäärän kasvu on näkynyt esimerkiksi siinä, että opetusta korvataan nauhoitteilla, laajoilla ryhmätöillä tai itsenäisellä työskentelyllä mikä vaikuttaa jatkuvan myös pandemian jälkeen. Kun luennot muutetaankin itsenäiseksi opiskeluksi, myös opiskelijoiden työmäärä kasvaa kohtuuttomasti eikä opiskelijoilla ole mahdollisuutta tarvittavaan ohjaukseen.

Osa koulutusmateriaaleista ei myöskään ole ajantasaista eikä vanhentuneita opintomateriaaleja ehditä päivittää. Uusien käyttöjärjestelmien omaksumiseen ei jää riittävästi aikaa. Henkilöstölle ei kaiken tämän jälkeen jää aikaa antaa palautetta opiskelijoille tai ylläpitää omaa ammattitaitoaan.

Opetuksen laadun heikkeneminen vaikuttaa siihen, ettei Oulun ammattikorkeakoulusta valmistu tulevaisuudessa ammattitaitoisia ja omaan osaamiseensa luottavia tekijöitä. Opiskelijoilla on pelkona se, ettei täältä saatu koulutus ole kilpailukykyinen verrattuna muista Suomen ammattikorkeakouluista saatuun koulutukseen. Monet opiskelijat pohtivatkin siirron hakemista toiseen korkeakouluun tai palaamista työelämään. Tämä vaikuttaa varmasti Oulun ammattikorkeakoulun vetovoimaisuuteen, jolla puolestaan tulee olemaan vaikutuksia myös koko alueen houkuttelevuuteen. Miten Oulu pystyy pitämään paikkansa kasvukeskuksena, mikäli kaupunkiin ei muuta tulevaisuudessa opiskelijoita? Mistä pohjoisen elinkeinoelämä saa tulevaisuudessa työvoimansa?

Arjessa opiskelijat ovat saaneet huomata sen, kuinka kuormittuneita opettajat ovat, jonka vuoksi opiskelijat pelkäävät antaa suoraa palautetta opetuksen laadusta ja opintojaksojen toteutuksesta opettajille. Opiskelijakunta OSAKO ja opiskelijajärjestöt ovat saaneet kuulla siitä, miten pahimmissa tapauksissa henkilöstön turhautuminen puretaan opiskelijoihin. Onko henkilöstön ja johdon välillä niin suuri kommunikaatio-ongelma, että opettajat voivat ilmaista ahdinkonsa vain opiskelijoille? Kuunteleeko Oulun Ammattikorkeakoulu Oy henkilöstöään tai opiskelijoita? 

Opiskelijoina koemme, että Oulun ammattikorkeakoulun ensisijainen tehtävä on kouluttaa osaavaa työvoimaa pohjoisen elinkeinoelämälle. Toivomme, että Oulun ammattikorkeakoulu on tulevaisuudessa vetovoimainen ja laadukasta koulutusta tarjoava ammattikorkeakoulu. Me opiskelijat vaadimme toimia Oulun ammattikorkeakoululta, jotta saamme koulutuksemme tason vastaamaan visiota.

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO
Oulun Rakennusarkkitehtiopiskelijat ry
Oulun ammattikorkeakoulun kulttuurialan opiskelijat ry
Oulun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan opiskelijat LUVA ry
Oulun insinööriopiskelijat OIO ry
Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ry
Oamkin tekniikan opiskelijat Ote ry
Oulun Tradenomiopiskelijat Outo ry

Jaa internetissä

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email

Lisää juttuja

Työn Taitajat etsii työharjoittelijaa syksylle 2024

Työharjoittelijaksi Suomen vaikuttavimpaan yritys-oppilaitosohjelmaan Työn Taitajiin? Työn Taitajat etsii työharjoittelijaa syksyksi 2024. Työharjoittelija tulee Oulun kaupungille sekä BusinessOulun että sivistys- ja kulttuuripalveluiden palvelukseen. Työn Taitajat on BusinessOulun ja Sivistys- ja

Lue kirjoitus

OSAKOn palveluiden kesäaukioloajat 2024

Muutaman viikon päästä kalenteri kiepsahtaa jo kesäkuun puolelle, ja se tarkoittaa myös meillä OSAKOlla palveluiden siirtymistä kesäaukioloaikoihin. Tästä jutusta löydät kesän aukioloaikamme näppärästi – tervetuloa asioimaan tai vaikka ihan vain

Lue kirjoitus