Päiväys

Vastaa opiskelijayhteisöjen hyvinvointia kartoittavaan kyselyyn ja vaikuta

Jaa internetissä

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email

YTHS, korkeakoulut, opiskelijat sekä kunnan asiantuntijat toteuttavat yhdessä opiskeluympäristöjen terveellisyyttä, turvallisuutta sekä hyvinvointia koskevaa tarkastusta (OPY-tarkastus). Kyseiseen kartoitukseen kuuluu myös opiskelijoille suunnattu hyvinvointikysely, jonka löydät tämän artikkelin lopusta.

Vastaamalla kyselyyn vaikutat opiskeluyhteisösi ja -ympäristösi terveellisyyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Kyselyssä selvitetään muun muassa sitä, tarjoaako korkeakoulu opiskelijalle riittävästi ohjausta opintojen suunnitteluun, onko opiskelutilojen ergonomia opiskelijan näkökulmasta katsottuna kunnossa ja esiintyykö opiskeluyhteisössä häirintää.

Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaaminen vie aikaa noin 5 minuuttia. Täytettyäsi kyselyn saat vastauksiisi perustuvan henkilökohtaisen palautteen. Opiskelijakyselyistä muodostuvan raportin, korkeakouluilta ja opiskelijoilta kerätyn aineiston ja korkeakoulun tilojen tarkastuksissa tehtyjen havaintojen perusteella OPY-tarkastukseen osallistuva työryhmä laatii tarkastuskertomuksen opiskeluympäristön tarkastuksesta. Tarkastuskertomus sisältää myös yhteisesti sovittavat kehittämiskohteet ja toimenpiteet oppilaitoksen turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Tarkastuskertomus käsitellään YTHS:n, opiskelijajärjestöjen ja korkeakoulun ao. toimielimissä. Tarkastuskertomukseen kirjattujen kehittämiskohteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain pidettävissä seurantakokouksissa.

On tärkeää, että kerrot näkemyksesi opiskeluyhteisön hyvinvoinnista. Aikaa kyselyn vastaamiselle on kaksi viikkoa. Kyselyn tulokset käsitellään kahden kuukauden kuluessa ja ne raportoidaan tarkastuskertomuksessa. 

HUOMIOITHAN, että Linnanmaan kampuksella opiskeleville on oma kyselynsä, Kontinkankaalla ja Oulaisissa opiskeleville omansa. Vastaathan vain sinulle tarkoitettuun kyselyyn.

LINNANMAAN KAMPUS: KYSELYYN TÄSTÄ

KONTINKANGAS & OULAINEN: KYSELYYN TÄSTÄ

Kiitos, että osallistut!

Jaa internetissä

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email

Lisää juttuja

Hyvinvointiviikkoa vietetään jälleen 20.-24.11.

OSAKOn, OYYn, Oulun ammattikorkeakoulun sekä Oulun yliopiston yhteinen Hyvinvointiviikko saapuu jälleen piristämään harmaata marraskuuta 20.-24.11.2023! Nimensä mukaisesti viikko on omistettu erilaisille hyvinvointiaiheisille tapahtumille ja aktiviteeteille, joita tullaan kokemaan niin Linnanmaan

Lue kirjoitus