Päiväys

Mitä osakon hallitus tekee? osa 2: tapahtumat, kestävä kehitys, tuutorointi ja kansainvälisyys

Kiinnostaako tapahtumien järjestäminen tai tuurorointi? Entä opiskelijoiden hyvinvointi tai koulutuksen kehittäminen? Voisitko sinä vaikuttaa opiskelijoiden elämään OSAKOn hallituksessa vuonna 2021?

Jaa internetissä

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email

Opiskelijakunnan hallituksen tehtäviin kuuluu monenlaisia osa-alueita. Mitä OSAKOn hallitus tekee? -blogisarjassa nykyiset hallitustoimijat kertovat omin sanoin tehtävänsä vastuualueista sekä kokemuksistaan hallitustyöstä. Nyt esittelyvuoroon pääsevät OSAKOn hallituslaiset, joiden tehtävät liittyvät tapahtumiin, kestävään kehitykseen, tuutorointiin sekä kansainväliseen tuutorointiin ja kansainvälisyyteen.

Emilia, Linnea ja Alma Club Teatrialla

TAPAHTUMAT JA KESTÄVÄ KEHITYS

Tapahtumavastaavan pääasiallisia tehtäviä on OSAKOn tapahtumien organisointi ja suunnittelu. Tapahtumien toteutukseen, ideointiin sekä palautepalavereihin osallistuu usein koko hallitus, mutta tapahtumavastaavan tulee olla perillä mitä kukakin tekee, ja mitä tehtäviä on vielä tapahtuman osalta tekemättä. 

Tapahtumavastaava toimii koollekutsujana kulttuuritiimissä, jossa on osallistujina eri koulutusalajärjestöjen tapahtumavastaavat. Tapahtumavastaava pitää tiimeissä mm. tapahtuma -kalenterin avulla kirjaa, ettei eri tapahtumat toteudu päällekkäin. 

Tapahtumavastaava tekee tiivistä yhteistyötä hallituksen eri jäsenten, viestintäasiantuntijan sekä eri toimijoiden kanssa. Hanketyössä tapahtumavastaava auttaa ideoimaan sekä kehittämään hanketta tukevia tapahtumia sekä toimintaa.

OSAKOn hallituksen tapahtumavastaava Alma Niemelä ja Masa

Tänä vuonna tapahtumavastaavuuden lisäksi olen hoitanut kestävän kehityksen asioita, ja nämä vastuut ovatkin kulkeneet kivasti käsikädessä, mm. kestävän kehityksen -teemaviikon osalta. Kestävän kehityksen hommiin kuuluu pääasiallisesti OAMKin ympäristötiimiin osallistuminen, sekä opiskelijanäkökulman tuominen kestävän kehityksen asioissa.

Hakiessani hallitukseen järjestötietämykseni oli puhdas nolla, kuitenkin toimintaan tutustuminen oli helppoa ja nopeaa oman aktiivisuuden vuoksi. Hallituksessa toimiminen on ehdottomasti antanut hyvää kokemusta, onnistumisia sekä uusia kaverisuhteita. Olemme hallituksen sisällä tukeneet ja tsempanneet toisiamme, eikä ikinä ole tarvinnut tuntea, että jäisi yksin hirveän vastuun alle. On ollut myös mahtavaa työskennellä eri järjestöjen tapahtumavastaavien kanssa, sekä kuulla heidän ideoitaan erilaisten tapahtumien mahdollistamiseksi näin korona aikana.

– Alma Niemelä, OSAKOn hallituksen jäsen, tapahtumat ja kestävä kehitys

TUUTOROINTI

Tuutorivastaavan homma kuulostaa helposti lähestyttävältä ja tutulta – sitä se myös on. Tuutorivastaavalla olisi hyvä olla ainakin hieman kokemusta tuutoroinnista, mutta sekään ei ole pakollista. Itse hain tuutorivastaavaksi puolen vuoden tuutoroinnin kokemuksella, enkä kadu hetkeäkään. Aiemmin toimin Kultti ry:n tapahtumavastaavana, eli järjestötoiminnasta oli jo kokemusta.

Tuutorivastaavan homma on yksinkertaisuudessaan pyörittää tuutorointia Oamkissa. Vuosisykli menee jotakuinkin näin: Uusitaan tuutorin käsikirjat, pistetään Tuutoritiimi kasaan, suunnitellaan tuutorirekry ja toteutetaan se. Seuraavaksi onkin koulutuksien vuoro. Loppuvuosi menee sitten tiedottamisessa ja tuutoreiden pitämisessä ajan tasalla. 

Kerran kuukaudessa vedän tuutoritiimiä, jossa tapaan järjestöjen tuutorivastaavat ja annan heille tarvittavia tietoja tulevista tapahtumista, koulutuksista ja OSAKOn asioista. Järjestöjen tuutorivastaavat sitten infoavat minulle tuutoreiden toimista, sekä infoavat tuutoreita minun antamistani tiedoista.

OSAKOn hallituksen tuutorivastaava Linnea Mustonen

Jokainen päivä on erilainen. Välillä saan kirjoittaa opintopistesuosituksia ja leimata tuutoripasseja. Välillä taas osallistun palavereihin, ja suunnittelen tuutoreille suunnattuja tapahtumia. Ainoa asia, joka minut yllätti, oli organisaatiotaitojen tarve. Onneksi sellaista löytyi! 

Jos ajankäyttö hallitustoimen ja opiskeluiden välillä mietityttää, voin kertoa, että se ei ole ongelma, jos siitä ei tee ongelmaa. Opiskeluiden ja työhallituksen yhteensovittaminen on aikataulutuksesta kiinni. Tämä on verrattavissa opiskeluiden ja töiden yhteensovittamiseen.

Tuutorivastaavuus on myös tuonut minulle kontakteja muualta Suomesta. Suosittelen lämpimästi hakemaan tuutorivastaavaksi! Saat paljon hyvää kokemusta ja taitoja työelämään, verkostoitumismahdollisuuksia sekä ajankäytön hallinnan opettelua. 

– Linnea Mustonen, OSAKOn hallituksen jäsen, tuutorointi

KANSAINVÄLISYYS JA KANSAINVÄLINEN TUUTOROINTI

Kansainvälisen tuutoroinnin vastaavan tehtäviin kuuluu mm. järjestää kansainvälisten-tuutoreiden haku, osallistua tuutoreiden valintaan sekä järjestää valituille tuutoreille koulutus. Lisäksi pestissä pääsee ohjaamaan ja opastamaan kv-tuutoreita heidän tehtävissään.

Tuutorointiin liittyvien tehtävien lisäksi kv-vastaava on OSAKOn viestinnän ja kansainvälisten asioiden asiantuntijan apuna järjestämässä tapahtumia ja illanviettoja kansainvälisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille. Hänen vastuullaan on järjestää kv-tiimejä, jotka kokoavat yhteen Oamk:n kansainvälisten asioiden kehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä, kuten tuutoreita, järjestötoimijoita sekä muita opiskelijoita.

OSAKOn hallituksen kansainvälisen tuutoroinnin vastaava Emilia Iinatti

Kv-tuutorivastaava tuo kuuluviin kansainvälisten opiskelijoiden ääntä heitä koskevissa asioissa. Tehtävässä tehdään tiiviisti yhteistyötä erityisesti Oamk:n kv-toiminnasta vastaavien henkilöiden kanssa, sekä OSAKOn oman viestinnän ja kansainvälisten asioiden asiantuntijan kanssa.

Aloitin Kv-vastaavana haasteellisissa oloissa, mutta hyvällä hallituspoppoolla ja aikaisemmalla kokemuksella Kulttuurin hallituksesta, olen päässyt hyvin sisään tehtävääni. Ja vaikka tulisikin este vastaan, tässä tiimissä yksin ei ole koskaan tarvinnut jäädä ja aina on löytynyt apua ja tukea. Harjoitteluakin olen ehtinyt käydä tässä sivussa. Välillä on toki ollut haasteita, mutta mitä se elämä olisi ilman.

– Emilia Iinatti, OSAKOn hallituksen jäsen, kansainvälisyys ja kansainvälinen tutorointi

MITEN HAEN HALLITUKSEEN?

Edustajisto tekee valinnan uudesta hallituksesta järjestäytymiskokouksessaan tiistaina 24.11.. Voit ilmaista halusi tulla valituksi etukäteen tai viimeistään paikan päällä kokouksessa.

Valintaa valmistelee neuvottelukunta, joka tekee oman esityksensä valittavista jäsenistä edustajistolle. Jos haluat mahdollisuuden päästä neuvottelukunnan esitykseen, lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen osako@osakoweb.fi viimeistään 18.11. Kerroimme aikaisemmin hallitustoiminnasta, sekä hakemisen käytännöistä tiedotteessamme.

Jos sinulla on kysyttävää hallitustoiminnasta, tai yksittäisistä pesteistä, ole rohkeasti yhteydessä meihin. Löydät kaikkien toimijoiden yhteystiedot sivuiltamme.

Jaa internetissä

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email

Lisää juttuja

VAPPUVIIKKO 2024

Onko kansa valmis? OSAKOn, Oamkin opiskelijajärjestöjen ja O’Diakon yhdessä puuhaama vappu tulee jälleen, ja se on oleva tänäkin vuonna L-E-G-E-N-D-A-A-R-I-N-E-N! Tänä vuonna juhlia todellakin piisaa, sillä pöhinä päräytetään käyntiin maanantaina

Lue kirjoitus

Opiskelijoiden mielenterveysviikko 2024

Opiskelijoiden mielenterveysviikko on Nyyti Ry:n koordinoima, opiskelijoiden hyvinvointiin keskittyvä valtakunnallinen kampanjaviikko, joka järjestetään ympäri Suomen viikolla 15 eli 8.-14.4. Kampanjaviikon teemana on tänä vuonna yhdenvertaisuus ja sosiaalinen saavutettavuus. Lisätietoa mielenterveysviikosta

Lue kirjoitus